×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مدل برآورد مكاني بارش در زاگرس مياني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN)
پدیدآورندگان : محمد سعيد نجفي (پديدآور)
پيمان شيراوند (پديدآور)
مجتبي فخاري (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر : اقليم و تغييرات اقليم در توسعه پايدار
وضعیت نشر : اولين همايش علوم جغرافيايي ايران
خلاصه : از مهمترين مسائل مربوط به مناطق كوهستاني تحليل رابطه بارش و ارتفاع و همچنين ارائه يك مدل مطلوب است كه بتواند به بهترين شكل تغييرات بارش را تخمين زده و بتواند ميزان بارش در مناطق فاقد بارش را به بهرتين نحو تخمين بزند. در اين مطالعه سعي شده است از طريق شبكه هاي عصبي مصنوعي و ارائه بهترين ساختار شبكه به براورد مكاني بارش در منطقه زاگرس مياني پرداخته شود. به اين منظور در ابتدا كليه داده هاي در دست رس مربوط به بارندگي (اعم از باران سنجي، همديد، و كليماتولوژي) در دوره آماري 1995-2007 جمع آوري گرديد. علاوه بر متغير بارش كه به عنوان متغير هدف به شبكه معرفي گرديد متغيرهاي طول و عرض جغرافيايي ، ارتفاع، ميزان شيب، فاصله از نقطه ارتفاعي 2300 متر و بيشتر، فاصله از خط الراس، فاصله از خليح فارس و فاصله از درياي مديترانه كه داراي همبستگي معني دار با ميزان بارش در زاگرس مياني بوده اند به عنوان ورودي هاي شبكه براي برآورد مكاني بارش به شبكه معرفي گرديدند. آماره هاي ميانگين قدر مطلق خطا (MAE)، مجذور ميانگين مربعات خطا (RMSE) و ضريب تعيين (R^2) به منظور ارزيابي عملكرد شبكه استفاده شد نتايج نشان مي دهد كه شبكه هاي عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه با الگوريتم پس انتشار داراي بهترين عملكرد در برآورد مكاني بارش در زاگرس مياني است. همچنين آرايش 1-12-3 با فانون آموزش ماركوات لونبرگ و تابع محرك سيگموئيد به ترتيب با مقادير MAE، RMSE و 0/09R^2 ، و 0/076 و 0/79 داراي بهترين عملكرد در آرايش هاي پيشنهادي در اين مطالعه مي باشد. بطور كلي مقايسه عملكرد شبكه عصبي مصنوعي با داده هاي واقعي بارش نشان مي دهد كه دقت شبكه عصبي مصنوعي در حد قابل قبولي است. همچنين مشخص گرديد كه تعداد نرون ها در لايه مياني از قانون خاصي تبعيت نكرده و شبكه هاي عصبي مصنوعي نسبت به ورودي هاي مدل حساس بوده و در صورت ورود متغيرهاي بي معني ، تناسب عملكرد شبكه كاهش پيدا مي كند.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICGS01-ICGS01_016.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/9/6
تاریخ تغییر رکورد : 1394/8/20
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.