×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ارزيابي اثربخشي دوره آموزشي آموزش مديران براساس سطوح كرك پاتريك
پدیدآورندگان : مهسا سيفي حسين آبادي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : كنفرانس بين المللي نخبگان مديريت
خلاصه : پژوهش حاضر با هدف ارزيابي اثربخشي دوره آموزشي آموزش مديران، در شركت ملي گاز ايران، با روش توصيفي-پيمايشي انجام گرفتهاست. جامعه آماري شامل كليه افراد شركتكننده دراين دوره ميباشد. براي جمعآوري دادههاي ايد پژوهش بر مبناي چهار سطح كرك پاتريك، از مصاحبه نيمه ساختمند و پرسشنامه محققساخته كه روايي و پايايي آنها با مقدار قابل قبول مورد تأييد قرار گرفته،استفاده شدهاست. همچنيد براي تجزيه و تحليل داده هاي كمي از آماار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرمافزارهاي Spss و Excel ، و به منظور تجزيه تحليل دادههاي كيفي حاصل از مصاحبهنيمهساختمند و سؤالات باز-پاسخ پرسشنامه از روش تحليل محتوا به روش مقولهبندي اقدام شده است. يافتهها نشان ميدهند شركتكنندگان نسبت به طراحي محتوا مدرس و سازماندهي دوره مذكور رضايت بالايي دارند و تا حدودي آموختههاي خود را از طريق گفتگوهاي غيررسمي در محيط كار بكار ميگيرند. از طرفي ديگر وجود ارتباط نزديك بين نتايج مورد انتظار و از قبل تعيين شده با نتايج حاصل شده از برگزاري دوره، ميتوان نتيجه گرفت اين دوره، اثربخش بودهاست
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICMAE01-ICMAE01_113.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/8/22
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/6
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.