×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي بر مشاركت سياسي شهروندان شهر اهواز
پدیدآورندگان : اسكندر لطفعلي زاده (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران
خلاصه : پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي بر مشاركت سياسي شهروندان شهر اهواز انجام پذيرفت.اينتحقيق از حيث روش تحقيق پيمايشي از نوع زمينه يابي واز نظرهدف كاربردي بوده است.جامعه آماري پژوهش حاضرشامل شهرونداناهواز بالاي 15 سال كه تعداد آنان 1900000 نفر بوده است.براساس جدول نمونه گيري استانداردكوهن وهمكاران (2001) و همچنينكرجسي و مورگان (1970) 387 نفر از شهروندان اهواز بالاي 15 سال نمونه آماري پژوهش حاضر را تشكيل داده اند. براي دسترسيبه نمونه در اين تحقيق از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است. ابزار گردآوري داده مورد نظر در پژوهش،پرسشنامه سرمايه اجتماعي بوده است.روايي پرسسشنامه ها با كسب نظر كارشناسان حاصل و پايايي حاصل ازآلفاي كرانباخ نيز برايپرسشنامه سرمايه اجتماعي برابر با 0/84 و پرسشنامه سرمايه فرهنگي برابر با 0/81 بوده است. به منظور آزمون فرضيات تحقيق از آزمون t تك نمونه اي استفاده استفاده شده است.درنهايت نتايج تحقيق نشان دادكه سرمايه اجتماعي و ابعاد آن (مشاركت اجتماعي،اعتماد اجتماعي،انسجام اجتماعي،روابط اجتماعي) بر مشاركت سياسي شهروندان موثرند. همچنين مشخص گرديد سرمايه فرهنگي برمشاركت سياسي شهروندان تاثيردارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-SHCONF02-SHCONF02_212.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/9/25
تاریخ تغییر رکورد : 1395/9/25
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.