×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي ميزان تاثير كارتون ها بر الگوهاي رفتاري كودكان
پدیدآورندگان : سارا صادقي نيا (پديدآور)
مجيد نبي اسدي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي هنر، صنايع دستي و گردشگري
خلاصه : يكيي ازعوامل مؤثري كه در شكل گيري شخصيت كودكان ونوجوانان بسيار مؤثر و حائز اهميت مي باشد، كارتون ها يا انيميشنها و الگو پذيري كودكان و نوجوانان از قهرمانان اين انيميشين هااست. كارتون ها به خاطر مجموعه پيام هايي كه به مخاطب خودمي رسانند بسيار با ارزش هستند، لذا با توجه به وسعت و تنوعموضوعي؛ آن ها را به دسته ها ي مختلف جهت سنين متفاوتتقسيم بندي مي كنند. كودكان و نوجوانان همواره بخاطر جذابيتزياد، از كارتون ها و انيميشن ها تأثير مي پذيرد و با همانند سازيرفتارها و حركات، به دنبال اجرا و تقليد از آن ها هستند. بنابراينبنظر مي رسد موضوع الگوپذيري كودكان از قهرمانان انيميشين ازاهميت خوبي برخوردار بوده و مي بايسيت از ابعاد گوناگون موردبررسي قرارگيرد. هدف اين پژوهش، بررسي نقش و تاثير قهرمانانانيميشن يا كارتون بر الگوهاي رفتاري كودكان مي باشد. اينپژوهش با توجه به ماهيت از نوع توصيفي پيمايشي بوده وجامعهآماري مورد مطالعه شامل دانش آموزان پسر، سه سال دوم ابتدايي(پايه چهارم و پنجم و ششم) شهر مشهد مي باشند. تعداد نمونههاي اخذ شده كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي در بين خوشههاي انتخاب شده، صورت گرفته است، حدودا 300 نفر مي باشند.قلمرو زماني تحقيق نيز محدود به نيمه اول سال 1394 است. دراين راستا پرسش هاي اصلي پژوهش حاضر عبارتند از: الف) ميزانتماشاي كارتون و انيميشن در كودكان چقدر است؟ ب) ميزان تاثيرپذيري كودكان از انيميشن و كارتون چقدر است؟ و ج) ميزان تقليدرفتارهاي منفي قهرمانان انيميشن و كارتون در كودكان و نوجوانانچقدر است؟ در اين تحقيق با استفاده از روش هاي آزمون مقايسهتي تك نمونه اي و آزمون همبستگي، به بررسي روابط بين متغيرهاي پژوهش پرداخته شد و مشخص گرديد كه بين ميزانتماشاي انيمشن و كارتون و تاثيرپذيري در الگوهاي رفتاري كودكانو ميزان تقليد رفتارهاي منفي، رابطه معنادار وجود دارد. علاوه براين با توجه به سنين جامعه مورد مطالعه در پژوهش، رابطهمعناداري بين سن و متغيرهاي پژوهش وجود ندارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-AHTCONF01-AHTCONF01_051.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/11/5
تاریخ تغییر رکورد : 1396/5/21
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.