×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تعيين اثر بخشي بازي درماني شناختي رفتاري بر بهبود رفتارهاي سازشي كودكان عقب مانده ي آموزش پذير
پدیدآورندگان : ندا بهفر (پديدآور)
زهرا غلامي حيدر آبادي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : هشتمين كنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي
خلاصه : هدف پژوهش حاضر تعيين اثر بخشي بازي درماني شناختي رفتاري بر بهبود رفتارهاي سازشي كودكان عقب مانده ي آموزش پذيرمي باشد. طرح پژوهش از نوع نيمه آزمايشي و به صورت پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير شناسايي شده در شهر سبزه وار بود كه در سال تحصيلي 1396-1395 در مراكز بهزيستي اين شهر از خدمات بهره مند بودند. نمونه نهايي مورد مطالعه شامل 36 نفر بودند كه به طور در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل گماشته شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه ي رفتار سازشي لمبرت استفاده شد. گروه آزمايش 10 جلسه ي 90 دقيقه اي را به صورت هفتگي دريافت كردند، گروه كنترل هيچ مداخله مشخصي را دريافت نكردند. در پايان هر دو گروه مجددا ارزيابي شدند. داده ها از طريق تحليل كوواريانس تك متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان داد كه آموزش بازي درماني شناختي رفتاري به طور معناداري بر بهبود رفتار سازشي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير موثر بود (p{0/001). نتايج پژوهش نشان مي دهد كه مي توان آموزش بازي درماني شناختي رفتاري را به عنوان روش موثر بر بهبود رفتار سازشي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير پيشنهاد داد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-RAFCON08-RAFCON08_319.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/9/8
تاریخ تغییر رکورد : 1396/11/1
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.