×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: پيش بيني فرسودگي شغلي معلمان بر اساس اخلاق حرفه اي (مورد مطالعه: معلمان شهرستان نمين)
پدیدآورندگان : رشاد عطارزاده (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و علوم انساني
خلاصه : پژوهش حاضر با هدف پيش بيني فرسودگي شغلي معلمان براساس اخلاق حرفه اي معلمان شهرستان نمين به روش توصيفي- تحليلي انجام شد. جامعه آماري پژوهش 900 نفر از معلمان مدارس ابتدايي، متوسطه دور اول و دوم شهرستان نمين كه از بين آنها 270 نفر به عنوان نمونه از طريق فرمول كوكران تعيين و به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. براي سنجش فرسودگي شغلي از پرسشنامه استاندارد مزلاج وهمكاران (2001) و براي سنجش اخلاق حرفه از پرسشنامه اخلاق كاري پتي (1990) استفاده شد. برآورد روايي پرسشنامه از طريق اعتبار صوري و محتوايي و برآورد پايايي پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي كرونباخ صورت گرفت. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد 42/8 درصد از فرسودگي شغلي معلمان از طريق سه بعد از اخلاق كاري (دلبستگي و علاقه به كار، پشتكار و جديت در كار و روابط سالم و انساني در محل كار) قابل پيش بيني است. اما روح جمعي و مشاركت در كار تاثيري در فرسودگي شغلي معلمان ندارد. با توجه به روابط منفي به دست آمده مي توان چنين نتيجه گرفت كه اخلاق كاري و ابعاد آن به غير از روح جمعي و مشاركت در كار در كاهش فرسودگي شغلي معلمان تاثير معني داري دارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-KAUHEM01-KAUHEM01_704.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/7/29
تاریخ تغییر رکورد : 1396/7/29
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.