×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر هوش هيجاني دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
پدیدآورندگان : مريم شيدايي ماسوله (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه
خلاصه : هدف: هدف پژوهش حاضر، اثربخشي آموزش هوش هيجاني برهوش هيجاني دانش آموزان كم توان ذهني بود. روش: پژوهش مذكور از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل بود. نمونه از دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذيركه در آموزشگاه طلوع بودند انتخاب شدند. 32 نفر از دانش آموزان آموزش پذير 18-14 ساله،با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به صوت تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم شدند. گروه آزمايش هم به دو گروه 8 نفره تقسيم شدند. گروه آزمايش، برنامه آموزش هوش هيجاني را كه توسط بار - ان در سال 1997 تدوين شده ( و در سال 1381 توسط دهشيري هنجار يابي گرديده است) در 22 جلسه (هر جلسه 45 دقيقه) دريافت كردند؛ در حالي كه گروه كنترل، هيچ مداخله اي دريافت نكردند و فقط بعد از اتمام آموزش ها، دو جلسه مداخله به منظور رعايت ملاحظات اخلاقي براي آنها اجرا شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسش نامه خود گزارشي شات بود. يافته ها: با توجه به اينكه ميزان نمرات افراد نمونه در متغير هوش هيجاني در گروه آزمايش در مرحله پس آزمون بيشتر از گروه كنتررل مي باشد، مي توان چنين استنباط كرد كه آموزش هوش هيجاني در افزايش هوش هيجاني دانش آموزان كم توان ذهني موثر بوده است و باعث بهبود گشته است. نتيجه گيري: به نظر مي رسد آموزش هوش هيجاني موجب بهبود هوش هيجاني دانش آموزان كم توان ذهني مي شود ،در واقع نمرات دانش آموزان گروه آزمايش پس از مداخله افزايش معناداري نسبت به گروه كنترل داشته است .
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ISEPP01-ISEPP01_051.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/11/5
تاریخ تغییر رکورد : 1395/11/5
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.