×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بم
پدیدآورندگان : صديقه ايران نژاد (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : چهارمين كنفرانس جهاني و اولين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي
خلاصه : هدف از پژوهش حاضر،بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهربم بود. در اين پژوهش از طرح نيمه آزمايشي استفاده شد. طرح مورد استفاده طرح نيمه آزمايشي دو گروهي انتساب تصادفي با -پيش آزمون و پس آزمون بود. از پرسشنامه ي سلامت عمومي - 28 سوالي ( GHQ-28) جهت جمع آوري اطلاعات استفادهشد. گروه نمونه شامل 40 نفر كه به روش نمونه گيري در دسترس، از ميان جامعه ي مورد نظر )دانش آموزان دختر دوره دوممتوسطه كه براي ارتقاي معدل و مشاوره ي كنكور به مجتمع غير دولتي آموزشي و فرهنگي پيام هدايت شهر بم مراجعه كردهبودند( انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. طرح آزمايشي طي 16 جلسه اجرا شد و يك ماه بعد از اتمام جلسات پس آزمون اجرا شد. نتايج به كمك تحليل كواريانس چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .يافته هاي اين پژوهش نشان داد، با آموزش مهارت هاي زندگي، گروه آزمايش تفاوت معني داري در سلامت روان نسبت به پيش آزمون نشان دادند .بنابراين مي توان نتيجه گرفت با آموزش مهارت هاي زندگي مي توان باعث افزايش سلامت روان دانش آموزان دختر دوره دوممتوسطه شهر بم شد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-PESLSBTM04-PESLSBTM04_109.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/7/29
تاریخ تغییر رکورد : 1396/7/29
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.