×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي ريشه هاي رواني-رفتاري رانندگي پرخاشگرانه
پدیدآورندگان : مهدي خانباني (پديدآور)
افروز، غلامعلي، 1329- (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : سومين كنفرانس منطقه اي مديريت ترافيك
خلاصه : به هر نوع رفتاري كه برانگيخته مي شود و منجر به ايجاد آسيب در ساير ا فراد بشود پرخاشگري نام دارد (بارون، ١٩٩٧ ). در جامعه پيچيده و ماشيني امروز مشكلات بسياري وجود دارد كه ممكن است باعث برانگيخته شدن خشم افراد شود و نتيجه آن پرخاشگري است . رانندگي پرخاشگرانه زير مجموع ه اي از اين رفتارهاست كه باعث آسيب رساندن به خود و يا ساير افراد جامعه، شكستن هنجارهاي اجت ماعي و تجاوز به حقوق اجتماعي افراد ميگردد. پژوهش حاضر به بررسي ريش ه هاي رواني- رفتاري رانندگي پرخاشگرانه پرداخت . به همين منظور تعداد ٣٣ نفر از مردان مراجعه كننده به بخش تصادفات ادارة راهنمايي و رانندگي شمال شهر اصفهان به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند . پس از تشريح اهداف پژوهش و جلب رضايت آزمودن ي ها، پرسشنامه پرخاشگري آيسنك ( ١٩٦٣ ) دربارة آنها اجراء شد . از شرايط شركت در پژوهش براي رانندگان اين بود كه آزمودن يها در كارنامه رانندگي خود در چهار سال اخير بيش از دو تصادف داشته باشند . ميانگين سني آزمودن ي ها ٣٠ سال گزارش گرديد . تحليل داد ههاي پژوهش به وسيله شاخ ص ها و رو ش هاي آماري شامل فراواني، ميانگين، درصد، انحراف معيار، تحليل واريانس و ضريب همبستگي انجام گرفت. يافت ههاي پژوهش نشان داد ميزان پرخاشگري در ميان آزمودن ي ها بالا است و ران ندگان در رفتارهاي خود پرخاشگري بالايي را بروز م يدهند. همين يافت هها دربارة رابطه ميزان تحصيلات و پرخاشگري رانندگان معنيدار نبود.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-RCTM03-RCTM03_006.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1384/12/29
تاریخ تغییر رکورد : 1384/12/29
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.