×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مقايسه اثر برنامه تمرينات ورزشي، دوچرخه سواري با دويدن استقامتي بر روي حداكثر اكسيژن مصرفي
پدیدآورندگان : جهانگير حميدي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي دوچرخه شهري
خلاصه : با توجه به سبك زندگي و شهرنشيني و ماشيني شدن آن بطور قابل توجهي از تحرك بدني انسانها كاسته گرديده است و تحقيقات بسياري نشان داده اند كه فقر حركتي در جوامع امروزي سلامتي عمومي انسانها را در معرض خطر جدي قرار داده است(1) از اينرو روشهاي تمريني مختلف مورد توجه بوده تا به نوي توانايي ها و قابليت هاي بدني افراد را بطور ويژه اي پرورش دهند. در اين پژوهش نيز سعي در بررسي استفاده از روش تمريني دوچرخه سواري بجاي دويدن گرديده است. زيرا دوچرخه مي تواند به دلائل مختلف نسبت به دويدن ارجهيت داشته باشد يكي از اين دلائل در ارتباط با شادي آفرين بودن دوچرخه سواري نسبت به دويدن مكرر مي باشد كه مي تواند سبب ايجاد خستگي و حالت يكنواختي در فعاليت فرداست و ديگري رضايتمندي در فعاليت دوچرخه سواري است كه سبب انگيزه و كار بيشتر مي گردد. حال با توجه به اين برتريها آيا دوچرخه سواري مي تواند از نظر تقويت فاكتور آمادگي جسماني بويژه آمادگي قلبي عروقي نيز برتري داشته باشد يا خير؟ از اينرو هدف پژوهش حاضر مقايسه اثر برنامه تمرينات ورزشي با دوچرخه و دوي استقامتي بر روي حداكثر اكسيژن مصرفي دانشجويان بوده، روش پژوهش از نوع نيمه تجربي و گروه نمونه تحقيق به تعداد 40 نفر كه ظاهراَ هيچگونه عارضه خاصي نداشتند. بطور تصادفي از ميان 400 دانشجوي پسر كه در كلاسهاي آمادگي جسماني واحد يك تربيت بدني دانشگاه صنعتي در سال 88-89 شركت كرده اند، انتخاب گرديد. و سپس بطور تصادفي به دو گروه 20 نفري تقسيم شدند در اين تحقيق اثر 8 هفته فعاليت ورزشي، دوچرخه سواري و دوي استقامتي، هفته اي 3 جلسه و هر جلسه، 50 تا 60 دقيقه، بر روي اكسيژن مصرفي بيشينه دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار كامپيوتري spss/win جهت تجزيه و تحليل يافته هاي آماري، شامل آزمونهاي (T) مستقل و وابسته استفاده گرديد. يافته ها اين پژوهش نشان مي دهد كه يك دوره برنامه تمرينات ورزشي با دوچرخه و يا دويدن استقامتي تاثير معني دار مثبت (0/000=P) بر ميزان اكسيژن مصرفي بيشينه آزمودنيها دارد. همچنين تفاوت معني داري بين ميزان اكسيژن مصرفي بيشينه آزمودنيها در گروه اول و دوم قبل و بعد از اجراي برنامه تمرينات ورزشي مشاهد نشد. با توجه به نتايج اين تحقيق چنين استنباط مي شود كه، استفاده از روش تمريني دوچرخه سواري بجاي دويدن استقامتي مي توان ازجحيت داشته باشد زيرا علاوه بر تقويت فاكتور آمادگي جسماني بويژه آمادگي قلبي عروقي، سبب شادي آفرين بودن فعاليت نسبت به دويدن مكرر كه باعث ايجاد خستگي و حالت يكنواختي در فعاليت است مي شود همچنين عامل رضايتمندي در فعاليت دوچرخه سواري سبب انگيزه و كار يشتر ميگردد لذا توصيه مي گردد بجاي استفاده مكرر از دور استقامتي بطور اينتروال از دوچرخه سواري جهت افزايش توان هوازي استفاده شود.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-CITYBIKE01-CITYBIKE01_020.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1391/5/30
تاریخ تغییر رکورد : 1394/12/21
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.