×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي تنوع ژنتيكي با استفاده از خصوصيات سيتوژنتيكي در گونه گون مرتعي Astragalus cyclophyllosدر راستاي حفاظت و پايداري مرتع
پدیدآورندگان : فهيمه معظم (پديدآور)
مهدي بصيري (پديدآور)
اقافخر ميرلوحي (پديدآور)
فريناز معظم (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : اولين همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
خلاصه : استفاده بعنوان چراگاه بزرگترين شكل بهره برداري از سرزمين در حداقل 1/4 از سطح كره زمين، و بيش از 80 % از سرزمين ايران مي باشد. رشد روز افزون جمعيت در جهان موجب افزايش بي رويه سطح تقاضا براي توليدات دامي و گياهي شده است.از اينرو غالباً يك گرايش عمومي در بين دامداران به افزايش شمار دام بدون در نظر گرفتن ظرفيت چراي مراتع تمايل دارند. در مراتع خشكتر، خطر بيابانزايي بواسطه چراي بيش از حد و زودهنگام بيشتر مشهود است. منابع ژنتيك گياهي از ارزشمندترين ذخاير هر كشوري محسوب مي گردند. ايجاد ارقام گياهي با عملكرد بالا به منظور دستيابي به امنيت غذايي منوط به دسترسي به اين منابع مي باشد. ايران داراي يكي از غني ترين منابع ژنتيكي گياهي دنياست كه بيش از 8000 هزار گونه تخمين زده مي شود. حفاظت، شناسايي و استفاده پايدار از اين تنوع ژنتيكي فوق العاده كه در منابع ژنتيكي ايران مشاهده مي شود براي موفقيت هر برنامه بهنژادي و يا بيوتكنولوژي گياهي امري حياتي است .تنوع ژنتيكي موجودات زنده سرمايه گرانبهايي است كه طي قرون و اعصار پديده آمده و حاصل تجربه اي بسيار طولاني از برهم كنش ژنوتيپ و محيط مي باشد كه از زمانهاي گذشته به نسل كنوني به ارث رسيده است. گون مرتعي Astragalus cyclophyllos گياهي است چند ساله از خانواده بقولات كه جهت تعليف دام بسيار خوشخوراك بوده و زنبورداران براي تهيه عسل از شهد گلهاي آن استفاده ميكنند. از آنجائيكه تاكنون مطالعات سيتوژنتيكي برروي اين گونه صورت نگرفته بود، اين پژوهش به منظور بررسي خصوصيات سيتوژنتيكي گون مرتعي و تهيه كاريوتيپ آن اجرا گرديد. به همين منظور سه توده گون مرتعي از مناطق مختلف استان اصفهان جمع آوري و مطالعات سيتوژنتيكي بر روي آنها انجام گرفت. مطالعات سيتوژنتيكي شامل جوانهدار كردن بذور، پيش تيمار، تثبيت، هيدروليز، رنگآميزي كروموزومها و تهيه نمونه بودكه منجر به تهيه كاريوتيپ تودهها گرديد. نتايج شمارش كروموزومي نشان داد كه تودههاي گون مرتعي تتراپلوئيد و داراي 32 كروموزوم بود. بر اساس نتايج تجزيه كاريوتيپي ميتوان نتيجه گيري نمود كه سه توده گون مرتعي داراي تنوع كروموزومي قابل توجهي هستند
شناسه : oai:civilica.com/Paper-SACP01-SACP01_415.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/10/6
تاریخ تغییر رکورد : 1394/8/20
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.