×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ارتباط مديريت ارتباط با مشتريان با وفاداري مشتريان
پدیدآورندگان : مهران مولوي (پديدآور)
محمد عبداله زاده (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : چهارمين كنگره بين المللي پژوهشهاي نوين در مطالعات مديريت، حسابداري و اقتصاد
خلاصه : هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط مديريت ارتباط با مشتريان با وفاداري مشتريان بانك ملي شهرستان سنندج بود. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي همبستگي بود. - جامعه آماري اين تحقيق كاركنان شعب بانك ملي سنندجبود كه تعداد آنها برابر با 130 نفر بود. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 97 نفر به دست آمد. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد بدين صورت كه براي سنجش مديريت ارتباط با مشتريان از پرسشنامه عباسي 1390 استفاده گرديد و به منظور سنجش رضايت مشتريان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. به منظور روايي پرسشنامه ها از نظرات تني چند از اساتيد مديريت استفاده گرديد و به منظور پايايي پرسشنامه ها ازروش آلفاي كرونباخ استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديد. نتايج حاكي از آن بود كه بين مديريت ارتباط با مشتريان و مولفه هايش مديريت جذب، حفظ، گسترش روابط با مشتري، مديريت زير ساختاري، مديريت مشتري گرايي با رضايت مشتريان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
شناسه : oai:civilica.com/Paper-MACONF04-MACONF04_007.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/7/29
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/14
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.