×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بهبود مهارت هاي ارتباطي كودكان مبتلا به درخودماندگي با مداخله ي بازي درمانيعروسكي
پدیدآورندگان : سيدزهير موسوي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : اولين كنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي، جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران
خلاصه : تحقيق حاضر به بررسي تاثير بازي درماني عروسكي در بهبود مهارتهاي ارتباطي كودكان درخودمانده پرداخته است. اين تحقيق يك اقدام پژوهشي طرح محور مبتني بر پيش آزمون – پس آزمون مي باشد. به اين معنا كه از يك طرح شبه آزمايشي، با گروه آزمون و شاهد با پيش آزمون – پس آزمون استفاده شد و سپس اثربخشي طرح عروسك درماني ارزيابي گرديد. جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه كودكان درخودمانده سنين 6 تا 7 سال مدرسه مهر ساري تشكيل مي دادند كه 14 نفر از اين كودكان به صورت تصادفي ساده انتخاب شده و به دو گروه شاهد و آزمون تقسيم بندي شدند. در اين پژوهش از مقياس ارتباط اجتماعي(ESCS) كه توسط ماندي و همكارانش( 2002 )طراحي شده است استفاده شد. اين مقياس به سنجش توجه اشتراكي، تعامل اجتماعي و درخواست هاي رفتاري كودكان مي پردازد و يك ابزار ارزيابي مهارت هاي ارتباطي غيركلامي است. همچنين براي اجراي پژوهش جلساتبازي درماني عروسكي برگزار شد و گزارشاتي با شيوه مصاحبه و سوالات باز يا گفت و شنودهاي كوتاه در پايان هر جلسه گرفته شده است. كودكان گروه مداخله در جلسات بازي درماني عروسكي با ميانگين 20 جلسه شركت داده شدند و پيش و پس از مداخله، آزمون مقياس ارتباط اجتماعي، براي دو گروه اجرا شد. داده هاي به دست آمده از طريق نرم افزار spss و با آزمون يو من-ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد عروسك درماني بر بهبود مهارت هاي ارتباطي كودكان در خودمانده اثربخش است. همچنين، تاثير بازي درماني عروسكي در گروه آزمون، يعني گروهي كه در درمان عروسكي مشاركت داشتند، در هر سه بعد توجه اشتراكي، درخواست هاي رفتاري و تعامل اجتماعي خود را نشان داد
شناسه : oai:civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_160.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/9/14
تاریخ تغییر رکورد : 1396/6/28
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.