×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي تاثير ابزارهاي بازاريابي سياسي بر مشاركت عمومي شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 1 شهر تهران)
پدیدآورندگان : محمد (پديدآور)
بشيري (پديدآور)
سيدرضا (پديدآور)
سيدجوادين (پديدآور)
طهمورث (مشاور)
حسنقلي پورياسوري (مشاور)
گروه علوم اجتماعي و رفتاري-پرديس البرز (پديدآور)
نوع : متن
جنس : پايان نامه
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

وضعیت نشر :
خلاصه : In one hand, policy makers challenge showed a different face and become better than peers, in the other hand, they tried to make people take part in the election, so the importance of political marketing is shown more than before. In the study which is with the topic quot; study of political marketing tools effect on citizen public participation in Tehran district _1, the effect of traditional and modern tools of political marketing on voters public participation was evaluated in one applied form.Statistic population of study includes citizens of Tehran district _1, it is used available method (random) for sampling , the data was collected by the help of questionnaire tools. Data analysis was done by the use of structural equations modeling in Liserl software. Study results showed that using traditional tools of political marketing doesnapos;t have significant effect on voters public participation, but using political marketing of modern tools has significant and direct effect on voters public participation. Among political marketing of modern tools, network advertisement and debate have the highest effect on citizens public participations.Key Words: political marketing tools, political marketing, voters behavior, public participation.
یادداشت :
عنوان به انگليسي:Make a study of the effect of political marketing tools on public participation of citizens Case study: Citizens of Region One,Tehran
كتابنامه: به فارسي و انگليسي
چكيده: به فارسي و انگليسي
رشته مديريت اجرايي
كارشناسي ارشد
شناسه : oai:ut.ac.ir:thesis/1-290308
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/10/16
تاریخ تغییر رکورد : 1394/11/28
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.