×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي مقايسه اي كارآمدي فرآيندهاي فرد فنتون و الكتروكواگولاسيون در حذف بار آلي (COD) از فاضلاب صنايع چرم سازي
پدیدآورندگان : گاگيك بدليانس قلي كندي (پديدآور)
سيدعلي سادات حسيني (پديدآور)
فرزانه افسري (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري
خلاصه : آلودگي منابع آب قابل استحصال يكي از مشكلات جدي زيست محيطي به شمار مي رود كه در سطح جهاني و به ويژه درمناطق خشك و نيمه خشك با محدوديت هاي شديد دسترسي به منابع آب مورد نياز مطرح مي باشد. با شدت گرفتنمحدوديت هاي دسترسي و استحصال منابع آب از يك سو و بحران هاي زيست محيطي از سوي ديگر، نگراني در خصوصميزان بالاي آلاينده هاي آلي قابل تخليه از طريق فاضلاب هاي شهري و صنعتي تصفيه نشده يا بدون انجام كارآمدفرآيندهاي تصفيه و در نتيجه غلظت بالاي مواد آلاينده آلي در منابع آب سبب شده است كه محققان و دست اندركارانتصفيه فاضلاب هاي صنعتي همواره در پي دستيابي به فناوري هاي كارآمدتر در اين زمينه باشند. فرآيندهايالكتروشيميايي از جمله فناوري هاي نويني مي باشند كه به طور موثري در راستاي حذف مواد آلي از آب مورد بررسي واستفاده قرار گرفته اند. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي مقايسه اي كارآمدي فرآيندهاي فرد- فنتون (راكتور اكسيداسيون پيشرفته الكتروشيميايي) و الكتروكواگولاسيون در خصوص حذف COD (اكسيژن خواهي شيميايي به عنوان شاخص آلودگي آلي) از فاضلاب كارخانه چرمسازي واقع در چرمشهر تهران مي باشد. اين بررسي تطبيقي موردي پايلوتي در دومرحله مجزا در يك سامانه منقطع به حجم 1 ليتر، مجهز به دستگاه همسوكننده جريان برق و با استفاده از 4 الكترودآلومينيومي براي رآكتور الكتروكواگولاسيون و الكترود گرافيت براي رآكتور فرد-فنتون انجام پذيرفت. بر اساس نتايجبررسي هاي اوليه در خصوص شرايط بهينه راهبري اين دو سامانه، در مرحله اول، رآكتور آزمايشگاهي فرد-فنتون تحتشرايط بهينه pH برابر 3، نسبت (Fe(2+)/H(2)O(2 برابر با 0/6 ميزان جريان معادل 0/8 آمپر، مدت زمان آزمايش برابر 120 دقيقه مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله دوم، بررسي رآكتور آزمايشگاهي الكتروكواگولاسيون تحت شرايط بهينه مقدار pH برابر 8، ميزان جريان معادل با ولتاژ 20 ولت و مدت زمان 120 دقيقه انجام پذيرفت. نتايج حاصل از اين آزمايشات نشاندادند كه كارآمدي حذف COD در رآكتور فرد- فنتون برابر 61 % و در رآكتور الكتروكواگولاسيون برابر 33 % بود. در نهايت مي توان گفت كه مجموعه نتايج حاصل حاكي از آن هستند كه روش فرد-فنتون در مقايسه با روش الكتروكواگولاسيون از كارآمدي بسيار بالاتري در خصوص حذف بار آلاينده آلي COD از فاضلاب چرم سازي برخوردار است و ميتوان آن را به عنوان راهكاري موثر مورد توجه قرار داد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04_2038.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/5/11
تاریخ تغییر رکورد : 1396/11/26
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.