×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي رابطه مصرف رسانه اي و خشونت خانگي عليه زنان در بين ساكنان اقماري شهر اصفهان
پدیدآورندگان : مريم آقايي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : سومين كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
خلاصه : اين پژوهش، با هدف بررسي رابطه مصرف رسانه اي و خشونت خانگي عليه زنان در بين ساكنان اقماري شهر اصفهان انجام شده است. روش اين پژوهش كمي و از نوع پيمايش است. جامعه آماري پژوهش شامل مناطق اقماري شهر اصفهان بوده كه از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي براي نتخاب حجم نمونه در دو منطقه بهارستان و فولاد شهر استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان داده است كه ميزان تماشاي برنامه هاي تلويزيون داخلي با ضريب همبستگي 0/255 و برنامه هاي شبكه هاي خارجي با ضريب همبستگي 0/309 داراي تاثير مثبت و معناداري با ميزان خشونت خانگي عليه زنان است و همچنين مشاهده مي شود كه قوي ترين همبستگي در ميان رسانه هاي جمعي بين ميزان خشونت خانگي عليه زنان با مطالعه مطبوعات است كه داراي رابطه مثبت و مستقيمي (ضريب همبستگي 0/487) با خشونت خانگي عليه زنان است كه اين همبستگي با 99 درصد اطمينان آماري (sig-0/000) معنادار بوده و قابل تعميم به جامعه مورد مطالعه است. اما در بررسي فرصيه ديگر نتايج نشان داده است كه ميزان گوش دادن به برنامه هاي راديويي با ضريب همبستگي (0/079) و سطوح معناداري 0/112 رابطه معناداري با ميزان خشونت خانگي عليه زنان نداشته است.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-PESSH03-PESSH03_002.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/5/11
تاریخ تغییر رکورد : 1396/5/11
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.