×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تأثير آموزش مهارت هاي فراشناختي بر عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي
پدیدآورندگان : ژيار رفاعي (پديدآور)
فايق رادين (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي
خلاصه : هدف از اين مطالعه بررسي تأثير آموزش مهارت هاي فراشناختي بر ارتقاء سطح مهارت عزت نفس دانش آموزان دختر دوره راهنمايي بود. اين مطالعه به شيوه ي شبه آزمايشي با پيش آزمون-پس آزمون و گروه كنترل انجام گرديد. جامعه ي آماري شامل دانش آموزان سال سوم راهنمايي ناحيه دو شهرستان سنندج و نمونه ي مورد مطالعه شامل دو كلاس از قبل شكل يافته به تعداد 50 نفر بود كه به شيوه ي «نمونه گيري در دسترس» انتخاب و بر اساس اصل انتساب تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. بعد از اجراي پيش آزمون افراد گروه آزمايش به مدت دو ماه تحت مداخله ي آموزش مهارت هاي فراشناختي قرار گرفتند و دانش آموزان گروه كنترل در اين مدت آموزش هاي عادي خود را دريافت داشتند. ابزار اندازه گيري متغيرهاي مورد مطالعه پرسشنامه ي عزت نفس كوپر اسميت بود كه در پژوهش هاي متعدد از نظر روايي وپايايي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته و در پژوهش حاضر نيز به شيوه ي بازآزمايي با محاسبه ي ضريب همبستگي بين داده هاي دو آزمون معادل (0/76) تأييد پايايي گرديد. تحليل داده هاي حاصل در قالب آزمون تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش مهارت هاي فراشناختي بر ارتقاء عزت نفس (Sig=0/000) با ضريب تاثير 0/318 ، عزت نفس عمومي (Sig=0/008) با ضريب تأثير 0/142 ، عزت نفس اجتماعي (Sig=0/028) با ضريب تأثير 0/099 و عزت نفس تحصيلي/شغلي (Sig=0/002) با ضريب تأثير 0/188 مؤثر و بر عزت نفس خانوادگي (Sig=0/117) تأثيري ندارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_015.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/10/12
تاریخ تغییر رکورد : 1395/8/26
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.