×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي رابطه اثربخشي اموزش مهارت هاي اجتماعي بر سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان
پدیدآورندگان : فرنگيس الياسي (پديدآور)
محمد اسماعيل نژاد (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي
خلاصه : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سلامت رواني دانش اموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان) شده بوده است. پژوهش حاضر نوعي مطالعه با روش پژوهش توصيفي - پيمايشي است و جامعه آماري در اين تحقيق كليه دانش اموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان مي باشد ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مي باشد كه براي بررسي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه اين ضريب برابر 0/971 مي باشد كه نشان دهنده پايايي بالاي پرسشنامه ها مي باشد در مورد روايي نيز براي رسيدن به اين هدف از نظرات كارشناسان و خبرگان امر در طرح پرسش نامه بهره گرفته شد تا ميزان روايي در سطح مطلوبي قرار داشته باشد. براي تجزيه و تحليل داده هاي اماري از امار توصيفي و استنباطي استفاده شد . به منظور بررسي وضعيت تاثير گذاري اموزش مهارت هاي اجتماعي در اين پژوهش از آزمون تي تك نمونه اي بهره گرفته شده است و از نرم افزار SPSS21 استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين آموزش مهارت هاي اجتماعي و سلامت رواني و ارتقا عزت نفس و بهبود سبك زندگي رابطه معناداري وجود دارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_490.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/10/12
تاریخ تغییر رکورد : 1395/8/26
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.