×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي رابطه تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش وپرورش شهرستان سبزوار
پدیدآورندگان : امين اله سينايي مجد (پديدآور)
حسينعلي بهرام زاده (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهكارها
خلاصه : اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار آغاز شده است. از لحاظ ماهيت توصيفي _همبستگي و از نظر هدف كاربردي مي باشد. جامعه مورد مطالعه ما شامل كليه مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار كه 97 را تشككيل مي دهد كه بر طبق نمونه گيري متناظر و يك به يك حجم نمونه آماري همان 97 نفر نفر بوده كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي - تصادفي و از دو پرسشنامه استاندارد شامل؛ پرسشنامه تعهد سازماني آلن - مير و براي اندازه گيري رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامهOCD استاندارد شده اورگان استفاده شده و در سبزوار مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت ارزيابي و بررسي فرضيه هاي تحقيق كه شامل يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي است، در آمار توصيفي از جداول فراواني و درصدها، ميانگينها و انحراف معيارها و در آمار استنباطي از آزمون رگرسيون و تحليل واريانس يك طرفه رگرسيون و همچنين آزمون همبستگي پيرسون براي آزمون فرضهاي تحقيق استفاده شد. ضمناً براي انجام محاسبات ازبسته نرم افزاريSPSS /pc 16,0Ver استفاده شده است. نتايج به دست آمده گوياي آن است كه بين مولفه هاي تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICMM02-ICMM02_356.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/6/29
تاریخ تغییر رکورد : 1396/5/5
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.