×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي طرحها و پروژه هاي عمراني در توسعه ي سكونتگاه هاي روستايي
پدیدآورندگان : علي اصغر احمدي كيش (پديدآور)
اسماعيل احمدي حق (پديدآور)
ذكريا محمدي تمري (پديدآور)
آيت الله كرمي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين همايش ملي جغرافيا، مخاطرات محيطي و توسعه پايدار
خلاصه : از جمله طرحهاي عمراني روستايي در سالهاي اخير مي توان به طرحهاي هادي روستايي اشاره كرد كه در ابعاد گسترده اي درروستاهاي كشور در حال اجراست و اهدافي نظير بالا بردن سطح كيفيت زندگي روستاييان، افزايش عدالت، جلو گيري از مهاجرتروستاييان و ارائه خدمات در زمينه هاي مختلف براي روستاييان را دنبال مي كند. با توجه به اين مسائل است كه بررسي اثربخشي طرحهادي در مناطق روستايي حائز اهميت است. پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي در شهرستان بويراحمد انجام شده است كهجامعه آماري اين تحقيق شامل 80 نفر كه به صورت هدفمند از چهار جامعه ي روستايي (بياره، كوخدان، كريك و توت نده ) كهمشمول طرح قرار گرفته بودند با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه گيري تصادفي – طبقه اي با انتساب متناسب نمونه ها انتخابگرديدند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه در بعد محيطي اين طرح داراي عملكرد متوسط و پايين بوده و در بخش جذابيت وبهتر كردن محيط و اقليم و فضاي روستا موفق عمل كرده و در بخش پاكيزگي زيست محيطي ضعيف بوده و چندان موفق نبودهاست. نتايج همچنين در بعد اجتماعي نيز اين طرح عملكرد متوسط و پايين داشته است. و در بعد اقتصادي نيز داراي عملكرد متوسط ورو به بالا بوده و در بعد كالبدي داراي عملكرد تقريباً بالا و رو به رشد بوده و از لحاظ جذب مشاركت مردم نيز متوسط عمل كردهاست و بيش از نيمي از پاسخ دهندگان اظهار داشته اند كه با طرح آشنايي داشته و در صورت سرعت بخشيدن به طرح از آن راضيهستند. همچنين نتايج حاصل از آزمون كروس كالواليس نشان داد كه بين روستاها از نظر اثرات كالبدي و اقتصادي تفاوت معني داريوجود دارد. در پايان نيز پيشنهاداتي جهت رفع مشكلات ديده شده و نارسايي هاي به وجود آمده و ضعف هاي موجود در طرح هادي آتيروستايي مزبور ارائه شده است.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-GEHSD01-GEHSD01_006.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1392/6/14
تاریخ تغییر رکورد : 1394/12/21
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.