×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بركاهش كمرويي و اضطراب دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
پدیدآورندگان : حسين مومني مهمويي (پديدآور)
علي ابراهيم باي سلامي (پديدآور)
علي اكبر عجم (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه
خلاصه : هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر كاهش كمرويي و اضطراب دانش آموزان كم توان ذهني بود. روش تحقيق حاضر آزمايشي با پيش آزمون - پس آزمون و گروه كنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از كليه كودكان پسر 9-11 ساله ( 1600 ) نفر كه بنابر نتايج آزمون هوش معتبر و يا اسناد موجود در پرونده تحصيلي، در هنگام اجراي تحقيق (تابستان و پاييز 1391 ) در طبقه كم توان ذهني آموزش پذير قرار داده شده بودند. نفرات دو گروه آزمايش و كنترل به تعداد 30 نفر، به شيوه تصادفي از بين دانش آموزان مراكز استثنائي انتخاب شدند. سپس 10 جلسه آموزش مهارت هاي اجتماعي (هر جلسه به طول 60 دقيقه) براي گروه آزمايش اجرا شد. گروه كنترل آموزشي دريافت نكرد. ابزارهاي پژوهش عبارت بود از آزمون اضطراب كتل و آزمون كمرويي سموعي. به منظور بررسي صحت فرضيه هاي تحقيق با استفاده از تحليل كواريانس اقدام به تحليل داده ها گرديد. همچنين جهت بررسي ارتباط بين متغيرهاي تحقيق با توجه به مقياس آنها، از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون استفاده گرديد. بررسي يافته ها ضمن تاييد وجود ارتباط بين دو متغير كمرويي و اضطراب، نشان داد آموزش مهارت هاي اجتماعي باعث كاهش كمرويي و اضطراب گروه آزمايش گرديد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ISEPP01-ISEPP01_004.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/11/5
تاریخ تغییر رکورد : 1395/11/5
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.