×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ايجاد بانك DNA جمعيت هاي گونه در معرض خطر تهديد انقراض ارس منطقه حفاظت شده ارسباران
پدیدآورندگان : بيوك رئيسي (پديدآور)
ندا اعظمي (پديدآور)
پريا مختاري زنوزي (پديدآور)
ليدا پرتونيا (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : كنگره ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي
خلاصه : امروزه ايجاد بانك DNA و بانك ژن مهمترين راه حفظ گونه هاي درمعرض خطر تهديد در دنيا است كه اين امر به كمك علم بيوتكنولوژيفراهم شده است. گونه ارس ) Juniperuspolycarpos ( با استناد بهطبقه بندي IUCN و Red data book به عنوان يك گونه در معرضخطر تهديد انقراض مطرح است كه امروزه حفاظت ويژه اين گونه باتوجه به روند رو به انقراض آن به دليل تخريب زيستگاهها و مصارفمتعدد، حائز اهميت است. اين گياه كيي از عناصر رل كي و گونه نادرو ارزشمند فراموش شده اي است كه در تر يكب و تنوع عناصر رويشيجنگل هاي ارسباران مي تواند جايگاه بسيار ويژه اي داشته باشد. بنابرايندر مطالعه حاضر جهت ايجاد بانك DNA اين گونه ارزشمند، ابتدا نمونهبرداري از جمعيت هاي آن در منطقه حفاظت شده ارسباران با ثبتكامل مشخصات و مطابق استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست انجامو سپس نمونه ها جهت استخراج DNA به بانك ژن اداره كل حفاظتمحيط زيست آذربايجانشرقي انتقال يافت. استخراج DNA با استفاده ازروش بهينه شده C-TAB همراه با ذوب و انجماد مكرر انجام و پس ازتعيين كميت و كيفيت DNA با دو روش اسپكتوفتومتري)پيكودراپ( والكتروفورز )با استفاده از ماركر 1 كيلوباز( و ثبت غلظتهاي بدست آمده،در دماي 80 - درجه در فريزر مخصوص بانك ژن ذخيره گرديد. هدف ازاجراي اين طرح تهيه بانك DNA اين گونه جهت انجام مطالعات مولكوليآتي و بررسي هاي مربوط به تنوع ژنتيكي در راستاي حفظ گونه هاي درمعرض تهديد است
شناسه : oai:civilica.com/Paper-IBRC01-IBRC01_146.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/7/5
تاریخ تغییر رکورد : 1394/8/20
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.