×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي رابطه توانمند سازي با اثربخشي كاركنان اداره كل اموزش پرورش استان-هرمزگان سال 92-1391
پدیدآورندگان : صالح دهقاني (پديدآور)
عاطفه عربزاده (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي
خلاصه : هدف از پژوهش حاضركه توصيفي و از نوع همبستگي است ، بررسي رابطه توانمند سازي با اثر بخشي بود. بدين منظور 165 نفر از جامعه 312 نفري كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان به شيوه ي طبقه بندي نسبتي انتخاب شدند اطلاعات مورد نياز با استفاده از دو پرسشنامه توانمندسازي اسپريتزر و اثربخشي پارسونز، جمع آوري شد كه اعتبار آنها از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب 0/79 و 0/85 تعيين گرديد.داده هاي جمع آوري شده از طريق آزمون هاي همبستگي پيرسون ورگرسيون چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه بين كليه ابعاد توانمند سازي و اثر بخشي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد، بين ابعاد صرفه جويي و تاكيد بر شيوه هاي نوين از ابعاد كارآفريني و اثر بخشي رابطه مثبت و معنادار، و بين بعد قوانيندست و پا گير از ابعاد كارآفريني و اثر بخشي رابطه منفي و معنادار داري وجود داشت، و بين ساير ابعاد كارآفريني با اثربخشي رابطه اي مشاهده نشد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد ابعاد صلاحيت و خود مختاري از ابعاد توانمند سازي و ابعاد صرفه جويي در منابع و نحوه استفاده از منابع از ابعاد كارآفريني قدرت پيش بيني مثبت و معناداري براي اثر بخشي داشتند
شناسه : oai:civilica.com/Paper-EME02-EME02_1626.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/6/14
تاریخ تغییر رکورد : 1396/10/24
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.