×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي اموزش سخت رويي بر رضايت از زندگي و بهزيستي روان شناختي مادران كودكان اتيسم
پدیدآورندگان : اكرم رضايي مفرد (پديدآور)
مژگان عارفي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : كنگره بين المللي علوم تربيتي و روانشناسي و سبك زندگي سالم
خلاصه : پژوهش حاضر باهدف تعيين اثربخشي آموزش سخت رويي بر رضايت از زندگي و بهزيستي روان شناختي مادران كودكان اتيسم شهر اصفهان صورت پذيرفت. در اين پژوهش جامعه آماري را كليه ي مادران داراي كودكان طيف اتيسم مراجعه كننده به مراكز اتيسم شهر اصفهان سه مركز در سال 1394 تشكيل مي دادند. تعداد اين افراد 476 نفر بود. روش پژوهش از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. متغير مستقل آموزش سخت رويي و متغيرهاي وابسته رضايتمندي و بهزيستي روان شناختي مادران داراي كودكان طيف اتيسم بود. بدين منظور تعداد 30 مادر داراي كودك مبتلا به اختلال طيف اتيسم با روش نمونه گيري در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت گمارش تصادفي در دو گروه ازمايش و گواه جايگزين شدند. گروه ازمايش مداخله سخت رويي را 8 جلسه يك و نيم ساعته به مدت 2 ماه دريافت نمود، در حاليكه گواه اين مداخله را دريافت نكرد. سپس افراد هر دو گروه تحت پس ازمون قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده شامل سازمان بهداشت جهاني و پرسشنامه بهزيستي روان شناختي ريف، مقياس رضايت از زندگي توسط دينر و همكاران بود. پس از جمع آوري پرسشنامه ها و استخراج داده هاي خام، تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از اين پژوهش توسط نرم افزار spss ويرايش 20 با استفاده از روش هاي امار توصيفي و تحليل كواريانس صورت گرفت. نتايج تحليل داده ها نشان داد كه آموزش سخت رويي بر رضايت از زندگي و بهزيستي روان شناختي مادران داراي كودكان مبتلا به اتيسم تاثير معنادار داشته است p} 0/001.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICPCONF01-ICPCONF01_094.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/10/22
تاریخ تغییر رکورد : 1396/10/22
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.