×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مطالعه صفات كاريوتيپي 8 جمعيت از 6 گونه گون ديپلوييد (Astragalus L.)
پدیدآورندگان : ياسمين شمس الشعرا (پديدآور)
حميد جوادي (پديدآور)
سيد مهدي ميري (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : ششمين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
خلاصه : گون (Astragalus)از تيره بقولات(Papilionaceae)سطح وسيعي از نقاط كوهستاني كشور را فرا گرفته است. متجاوز بر 840گونه گون در نقاط مختلف ايران مي رويند كه % 65آن ها انحصاري هستند. مطالعات سيتوژنتيكي ميتواند در حفاظت،زراعي كردن و برنامه هاي اصلاحي اين گونه كاربرد داشته باشد. در اين پژوهش با استفاده از مريستم نوك ريشه از 8A. ،A. aduncus ،A. megalotropis ،A. jacobsi ،A. curvirostris (2 n 2= x 16= ) گونه گون ديپلوييد6 جمعيت مربوط به A. cephalanthus ،speciosusبعد از مرحله تثبيت، هيدروليز و رنگ آميزي، نمونه ميكروسكوپي تهيه و مورفولوژيكروموزوم ها مورد بررسي قرار گرفت. در هر كاريوتيپ طول بازوي بلند كروموزوم (L)، طول بازوي كوتاه كروموزوم (S)، طول كل كروموزوم( L+S)، نسبت بازوي بلند به بازوي كوتاه( L/S)، شاخص سانترومري( S/L+S)و طول ساتلايت محاسبهگرديد. تقارن داخل كروموزومي (A1)، تقارن بين كروموزومي (A2)، درصد شكل كلي (%TF)، اختلاف دامنه نسبي كروموزومها (DRL)و طول كل ژنوم ( Ʃ(L+Sنيز محاسبه شدند. جمعيت 1465از گونه A. megalotropisداراي بيشترين مقدار طولبازوي كوتاه /1 47ميكرومتر و طول كل كروموزوم 58/3ميكرومتر و جمعيت 14995از گونه A. aduncusداراي كمترينمقدار طول بازوي بلند 49/1ميكرومتر و طول كل كروموزوم 48/2ميكرومتر مي باشد. بنابراين جمعيت 1465دارايكروموزوم هاي بلند و جمعيت 14995داراي كروموزوم هاي كوتاه نسبت به كل جمعيت ها مي باشد. جمعيت 1187از گونه A. curvirtorisبا بيشترين مقدار A1و كمترين مقدار درصد TFو درصد Sو فرمول كاريوتيپي 2m+6Smداراي نامتقارنترين كاريوتيپ و جمعيت 1465از گونه A. megalotropisبا كمترين مقدار A1و بيشترين مقدار درصد TFو درصد Sوفرمول كاريوتيپي 7m+1Smداراي متقارن ترين كاريوتيپ مي باشد
شناسه : oai:civilica.com/Paper-NACONF06-NACONF06_058.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/2/6
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/6
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.