×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي اجراي برنامه فلسفه براي كودكان (p4c )در افزايش هوش كلامي كودكانمقطع پيش دبستاني گروه سني 5و 6سال
پدیدآورندگان : هدي منصوري (پديدآور)
پانته آ جهانگير (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي علوم رفتاري و مطالعات اجتماعي
خلاصه : هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي اجراي برنامه فلسفه براي كودكان ( p4c)در افزايش هوش كلامي كودكان مقطع پيشدبستاني گروه سني 5و 6سال مي باشد. اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي بوده و از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترلاستفاده شده است. جامعه آماري شامل كليه كودكان سنين 5و 6سال مراجعه كننده به موسسات مطالعه و خلاقيت كودك ونوجوان شهرستان ساري در سال 1393 -1392بوده است، سپس آزمون هوش وكسلر در مورد آنان اجرا گرديد و از بين افرادي كههوش آنان متوسط بود 13نفر به تصادف انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش ( 15نفر) و گروه كنترل ( 15نفر)قرار گرفتند. قبل از اجراي متغير مستقل «اجراي برنامه فلسفه براي كودكان»، بر روي گروه آزمايش، هر دو گروه با پيش آزمونهوش وكسلر دوره پيش دبستاني (ويپسي) مورد اندازه گيري قرار گرفتند. در پايان بعد از اتمام آموزش از هر دو گروه آزمون هوشوكسلر دوره پيش دبستاني (ويپسي) به عمل آمد. هم چنين براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون كوواريانس استفاده شده است.نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه اجراي برنامه فلسفه براي كودكان (p4c )افزايش معناداري در هوش كلامي كودكان مقطعپيش دبستاني گروه سني 5و 6سال داشته است. بررسي هاي انجام شده، ماندگاري اثر اين برنامه را در افزايش هوش كلامي،حداقل تا دو ماه پس از اجراي اين برنامه تاييد نمود
شناسه : oai:civilica.com/Paper-IBSCONF02-IBSCONF02_061.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/8/11
تاریخ تغییر رکورد : 1395/8/11
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.