×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ارزيابي نامنظمي جرمي درارتفاع برعملكرد قاب هاي خمشي بتني متقارن بارويكرد وطراحي براساس عملكرد
پدیدآورندگان : امين كوره چي (پديدآور)
يوسف زندي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري
خلاصه : براورد نياز لرزه اي سازه ها با استفاده از روشهاي تحليل استاتيكي غيرخطي متداول بر اين فرض استوار است كه پاسخ سازه فقط توسط مود اصليآن كنترل مي شود اين فرض براي سازه هاي نامنظم بدليل مشاركت مودهاي ارتعاشي بالاتر در پاسخ هاي لرزه اي سازه داراي اعتبار نمي باشد برايرفع اين مشكل روش تحليل استاتيكي غيرخطي مودال و روش پوش اور توسط محققين ارائه شده است كه اين روشها اثر مودهاي بالاتر در براوردنيازهاي لرزه اي سازه ها لحاظ مي كنند ساختمانهاي نامنظم قسمت اعظمي از ساختمانهاي موجود در مناطق شهري را تشكيل مي دهند. اين نوعنامنظمي ها ممكن است به دليل مقيدات موجود در معماري، يا نوع كاربري ساختمان و يا دلايل اقتصادي اتفاق بيفتد. ملاحظات خاصي در آيين نامه2800 ايران براي به كاربردن روشهاي تحليل استاتيكي خطي معادل و ديناميكي طيفي ذكر شده است كه شامل ضابطه هايي براي كنترل ارتفاع ومحدوديت هاي نامنظمي در جرم و سختي و . . . مي باشند. يكي از متداولترين نامنظمي موجود در سازه هاي شهري، نامنظمي در جرم ارتفاعي است.در واقع با تغيير ناگهاني در جرم طبقات مجاور، اثر مشاركت مودهاي بالاتر افزايش يافته و پاسخ سازه در موارد گوناگون به پريودهاي ارتعاشمودهاي بالاتر نيز بستگي مييابد. اين مسئله، اهميت نياز به بررسي بي نظمي جرمي در ارتفاع سازه و تاثير آن بر پاسخ سازه با استفاده از روش تحليلاستاتيكي را مشخص مي كند. از اين رو در پايان نامه حاضر، اثرات نامنظمي جرمي در ارتفاع بر عملكرد لرزهاي قاب هاي خمشي بتني متقارن مطابقطراحي بر اساس عملكرد مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت. براي اين منظور، ساختمان بتني دوازده طبقه با نامنظمي جرمي مختلف در طبقات تحتاني،مياني و فوقاني در نظر گرفته شد. سپس سطوح عملكرد ساختمانهاي خمشي بتني متقارن مذكور مطابق با دستورالعمل FEMA مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت منحني ظرفيت سازه مورد ارزيابي قرار گرفت. لازم به ذكر است براي انجام تحليل هاي غير خطي از نرم افزار PERFORM3Dبهره گرفته شد. همچنين از تحليل هاي استاتيكي پوش آور با سه الگوي مثلثي وارونه، يكنواخت و متناسب با نيروهاي جانبي در ارزيابي سازه ها استفادهگرديد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-CIVILED02-CIVILED02_079.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/2/19
تاریخ تغییر رکورد : 1395/9/2
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.