×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي تاثيرباورهاواعتقادات در رفتارهاي اجتماعي-اقتصادي وسياسي (حماسه سياسي و اقتصادي) دربين شهروندان شهرستان گچساران
پدیدآورندگان : رحيم بهمني (پديدآور)
مسلم مرتضي پور كله گان (پديدآور)
اعظم نظري (پديدآور)
موسي مدبرپور (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويكردي بر مديريت و حسابداري)
خلاصه : بافت رفتارهاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي از شبكه اي از باورها و اعتقادات و انواع مختلف ايده ها و الگوهايي تشكيل شده است كه هر كدام داراي نظم خاص خود است . و اين نظم نشان مي دهد كه هر رفتاري طبق قواعد خاصي سازمان يافته است كه مفهوم باور و اعتقاد نوع رفتار فرد را تداعي مي كند.در اين تحقيق پژوهشگر در صدد است تاثير باورها و اعتقادات را در رفتارهاي اجتماعي- اقتصادي و سياسي دربين شهروندان شهرستان گچساران درسال تحصيلي 93 -92 مورد بررسي قرار دهد. در واقع پژوهشگر به دنبال بررسي تاثير باورها و اعتقادات بر رفتارهاي اجتماعي- اقتصادي و سياسي شهروندان مي باشد. شناخت باورها و اعتقادات ما را در راستاي شناخت مسير توسعه همه جانبه جامعه و شهر ياري خواهد كرد. در واقع شناخت باورها و اعتقادات جهت دهنده رفتارهاي اجتماعي- اقتصادي و سياسي مي باشد كه نقش مهمي در پيشرفت و توسعه همه جانبه جامعه دارد اهداف اين تحقيق بررسي جامعه شناختي موضوع مورد مطالعه است و بررسي و شناخت اينكه آيا بين باورها و اعتقادات و پايگاه اجتماعي شهروندان مي تواند رابطه معناداري وجود داشته باشد. روش اجرا به صورت پيمايشي است و بوسيله تهيه و توزيع پرسشنامه در ميان نمونه انتخابي از جامعه آماري صورت گرفته است.جامعه آماري اين تحقيق را شهروندان شهرستان گچساران تشكيل خواهند داد و همچنين حجم نمونه تحقيق شامل تك نمونه 384 نمونه كه با استفاده از فرمول كوكران بدست آمده .در تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون T تك نمونه اي ،استفاده شده است. كه نتايج تحقيق نشان مي دهد بين باورها و اعتقادات و رفتارهاي اجتماعي- اقتصادي و سياسي شهروندان رابطه معناداري وجود دارد و در مدل ساختاري و نظري تحقيق مشخص است.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICPEEE01-ICPEEE01_0939.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/6/16
تاریخ تغییر رکورد : 1397/3/3
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.