×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مطالعه سينتيكي و ترموديناميكي جذب رنگ متيلن بلو بر روي نانو ذرات مزوپروس SBA-15
پدیدآورندگان : رضا عليزاده (پديدآور)
امير زيدي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : سومين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست
خلاصه : در اين پژوهش از نانوذرات 15-SBA براي حذف متيلنبلو از محلول آبي استفاده شده است.ماده 15-SBA با روش ژايو ساخته شد. براي بررسي خصوصيات فيزيكي 15-SBA از طيف بيني مادون قرمز و پراش پرتو ايكس و ميكروسكوپ الكتروني روبشي استفاده شد. نتايج پراش اشعه ايكس نشان دهنده ساختار كريستالي براي 15-SBA بود. همچنين طيف بيني مادون قرمز نشان دهندهي ساختار طيف هاي مربوط به گروههاي سيليسدار است، تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي نيز تاييد كننده ساختار طنابي ذرات 15-SBAو اندازه نسبتا يكسان بين ذرات بود. در اين مطالعه جذب متيلنبلو بر روي 15-SBA در شرايط مختلف :زمان تماس (240دقيقه)،مقدار جاذب(400،200،100،40ميليگرم بر ليتر) و pH محلول( 4 ،7 ،10 (و غلظت اوليه رنگ (10 ،20 ،30 ميليگرم بر ليتر)مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد كه با افزايش مقدار جاذب و افزايش pH محلول رنگي از 4 به 10 ،مقدار جذب متيلنبلو افزايش مييابد. همچنين با افزايش غلظت اوليهي رنگ درصد حذف به طور معنيداري كاهش مييابد. نتايج نشان داد كه بيشترين مقدار حذف رنگ با مقدار 200ميليگرم بر ليتر از ماده جاذب ، غلظت اوليه 10 ميليگرم بر ليتر، زمان تماس 120دقيقه و 10=pH اتفاق ميافتد كه اين مقدار جذب در مقايسه با تحقيقات مشابه صورت گرفته ديگر محققان بسيار بالا است كه نشان دهنده قابليت 15-SBA ساخته شده در اين پژوهش است. سينتيك جذب با استفاده از سه مدل سينتيكي الوويچ، شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم مورد بررسي قرار گرفت. مطالعه سينتيك نشان داد كه حداكثر مقدار جذب پس از دو ساعت اتفاق ميافتد و سينتيك جذب از فرم خطي مدل سينتيكي شبه مرتبه دوم پيروي ميكند و همبستگي نسبتا بالايي نيز با مدل سينتيكي الوويچ دارد. ايزوترم جذب در شرايطي با مقدار جاذب 01.0 گرم بر ليتر، غلظت اوليه 10 ،20 و 30ميليگرم بر ليتر، 4pH ،7 ،10 و زمان تماس 90 دقيقه و در دماي محيط 27 درجه سلسيوس و با استفاده از دو مدل فروندليچ و لانگمير بررسي شد. دادههاي تعادلي نشان از همبستگي بالاي ايزوترم با مدل لانگمير داشت. نتيجه بررسيها بر روي پساب كارخانه پاياتكس كرج نيز گوياي پاسخ گويي ايدهآل نانوجاذب 15-SBA جهت حذف رنگ در شرايط بهينه مقدار جاذب 200 ميليگرم بر ليتر، 10=pH ،غلظت اوليه رنگ 20 ميليگرم بر ليتر، زمان تماس 120 دقيقه است. 15-SBA با داشتن سطح ويژهي بالا داراي كارايي ايدهآلي در حذف آلايندههاي كاتيوني است.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-EICONF03-EICONF03_139.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/3/19
تاریخ تغییر رکورد : 1396/3/19
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.