×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تاثير آموزش از راه بازي بر يادگيري مفاهيم رياضي دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
پدیدآورندگان : عاطفه مظهري مجد (پديدآور)
سيدمحسن اصغري نكاح (پديدآور)
مجيد پاكدامن (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه
خلاصه : هدف اصلي : هدف اين پژوهش تعيين تأثير آموزش از راه بازي بر يادگيري برخي از مفاهيم رياضي در دانش آموزان دختر كم توان ذهني آموزش پذير است . روش بررسي : در اين پژوهش نيمه آزمايشي ، به روش نمونه گيري در دسترس ، تنها مدرسه دخترانه كودكان استثنايي انتخاب شده و تمام دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي ، انتخاب شدند .( 17 نفر) كه اين تعداد دانش آموزبر اساس معدل درسي سال گذشته به دو كلاس 8 و 9 نفره تقسيم شده اند . سپس به صورت تصادفي يكي از كلاس ها به عنوان گروه آزمايش و كلاس ديگر به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند . سپس گروه آزمايش مفاهيم رياضي را كه شامل ضرب ، ارزش مكاني ، پول و زوج وفرد بود را از طريق بازي هاي آموزشي محقق ساخته ، و گروه كنترل به روش جاري تدريس آموزش ديدند . ابزارها ي پژوهش شامل 6 بازي آموزشي محقق ساخته ، يك پيش آزمون و پس آزمون و آزمون پي گيري محقق ساخته (كه پي گيري پس از يك ماه انجام شد) است . داده هاي حاصل با استفاده از آزمون كوواريانس تحليل شد .يافته ها : با توجه به (F=12/98 و P=0/003) اثر متغير همراه معني دار است. يعني تفاوت نمرات پيش - آزمون و پس – آزمون معني دار است. همچنين اثر گروه نيز با توجه به (F=0/23 و P=0/64) معني دار نيست يعني تفاوت دو گروه آزمايش و كنترل از نظر آموزش از طريق بازي بر يادگيري مفاهيم رياضي معني داري نيست. نتيجه گيري : بازي هاي آموزشي مي تواند موجب ارتقاء ميزان يادگيري مفاهيم رياضي در دانش آموزان كم توان ذهني شود .
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ISEPP01-ISEPP01_148.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/11/5
تاریخ تغییر رکورد : 1395/11/5
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.