×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رهبري تحول آفرين در مديران مدارس مقطع ابتدايي آموزش وپرورش شهرستان گرگان
پدیدآورندگان : نرجس جهانشاهي (پديدآور)
محمودرضا چراغعلي (پديدآور)
محسن ملك محمدي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : همايش ملي پژوهش هاي علوم مديريت
خلاصه : در اين پژوهش به بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومولفه هاي آن با سبك رهبري تحول آفرين پرداخته شده است.روش تحقيق از نوع همبستگي وجامعه آماري اين تحقيق را مديران مدارس مقطع ابتدايي آموزش وپرورش39 تشكيل دادهاند كه - شهرستان گرگان به تعداد 131 نفردر سال تحصيلي 33 با توجه آن، حجم نمونه مطابق جدول مورگان 39 نفر برآورد وبه روش نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. براي گردآوري داده هاي مربوط به هوش هيجاني مديران،از پرسشنامه ارزيابي هوش هيجاني بر اساس مدل قابليت هاي عاطفي گلمن طراحي شده توسطبرادبري و گريوز و داده هاي مربوط سبك رهبري تحول آفرين ازپرسشنامه رهبري چندعاملي رهبري MLQ مدل باس و آوليو استفاده گرديد.براي تجزيه و تحليل دادهها از آزمون همبستگي پيرسون وآزمون رگرسيون چند گانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است.نتايج تحقيق نشان داد كه بين هوش هيجاني ومؤلفه هاي آن )خودآگاهي،خودمديريتي،آگاهي اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي( باسبك رهبري تحول آفرين رابطه مثبت ومعناداري وجوددارد.همچنين نتايج حاصل از ضرايب معادله رگرسيون، نشان ميدهدكه از ميان مؤلفه هاي هوش هيجاني، 44 % از تغييرات متغير سبك رهبري تحول آفرين را مؤلفه خود مديريتي توجيه ميكند
شناسه : oai:civilica.com/Paper-IRMCONF01-IRMCONF01_129.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/11/30
تاریخ تغییر رکورد : 1394/11/30
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.