×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي نگرش معلمان و والدين شاگردان نسبت به طرح يك نوبته شدن مدارس ابتدايي در شهرستان گرمسار
پدیدآورندگان : مهرناز محمدي (پديدآور)
نازيلا خطيب زنجاني (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : كنفرانس ملي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه
خلاصه : مقدمه: طرح يك نوبته شدن مدارس، طرحي است كه آموزش و پرورش در قالب شش ماده و يك تبصره ارائه و از سال 1390 در راستاي يك نوبته كردن مدارس ابتدايي انجام شده است. كه منجر به انتقال كليه دانش آموزان ازشيفت بعدازظهر به شيفت صبح گرديده است. اين مطالعه با هدف تعيين نگرش معلمان و والدين شاگردان نسبت به طرح يك نوبته شدن مدارس شهر گرمسار انجام شده است. مواد ورش ها: از اين مطالعه يك تحقيق توصيفي-پيمايشي است . جامعه آماري آن شامل كليه معلمان و والدين مقطع تحصيلي پنجم و ششم ابتدايي شهرستان گرمسار(250معلم و 1700نفر دانش آموز)است. روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي است از بين مدارس ابتدايي، به صورت تصادفي 4 مدرسه دخترانه و 4مدرسه پسرانه انتخاب و سپس كل معلمان و 322 نفر حجمم نمونه دانش اموزان كه با محاسبه فرمول كوكران بدست آمده است. به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات 2پرسشنامه محقق ساخته است كه پرسشنامه اول شامل 40 سوال نگرش معلمان را نسبت به يك نوبته شدن مدارس مي سنجد و پرسشنامه دوم شامل 25 سوال نگرش والدين را بررسي مي كند. روايي و پايايي انها 0.82 و 0.80 مورد تاييد مي باشد. نتايج:معلمان شركت كننده در پژوهش نسبت به طرح يك نوبته شدن مدارس 12/2% نگرش منفي، 12/2%نگرش مثبت و 75/6% نگرش ممتنع داشتند. ميان نمرات نگرش معلمان و والدين نسبت به طرح يك نوبته شدن مدارس شهر گرمسار تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به اين كه محاسبه خي دو (2/04)در سطح خطاي كوچكتر از 0/05 معنادار نبود، به لحاظ آماري از ميان والدين شركت كننده در پژوهش نسبت به طرح يك نوبته شدن مدارس11/5% نگرش منفي، 14% نگرش مثبت و 74/2% نگرش ممتنع داشتند. محاسبه آزمونمان و بتني يو نشان مي دهد كه ميان نمرات نگرش والدين دختر و پسر نسبت به طرح يك نوبته شدن مدارس شهر گرمسار تفاوت معناداري وجود ندارد. بين نگرش معلمان با توجه به سابقه تدريس نسبت به طرح يك نوبته شدن مدارس شهرگرمسار تفاوت وجودندارد. نتيجه گيري: نگرش معلمان و والدين دانش آموزان نسبت به طرح يك نوبته شدن مدارس نگرشي ممتنع است و اين امر نشان داده است كه يك نوبته شدن براي آنان تفاوت چنداني ندارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-NCFHD01-NCFHD01_199.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/1/9
تاریخ تغییر رکورد : 1395/8/12
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.