×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ارتباط مديريت دانش و هوش سازماني دربين مدرسين دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزآباده
پدیدآورندگان : داريوش خاكسار (پديدآور)
شيوا مصاحب (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : ششمين كنفرانس مديريت دانش
خلاصه : هدف از اين تحقيق رابطه بين مديريت دانش و هوشي سازماني در بين مدرسين دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز آباده بوده است. روش تحقيق از نوع روش توصيفي - همبستگي بود. جهت نمونه گيري از بين ۲۰۲ نفر مدرسين اين مركز به روش طبقه دو پرسشنامه آلبرخت (۲۰۰۳) با پايايي (۰/۹۰) و مديريت دانش جوزف حداد (۲۰۰۷) با پايايي (۰۸۹) استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيغي و استنباطي استفاده شده است كه در قسمت استنباطي از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند گانه، و تحليل واريانس يك راهها استفاده شده است كه پس از تجزيه و تحليل داده ها نتايج نشان داد كه: بين مديريت دانش و هوش سازماني و بين متغير هاي ثبت دانش، استقرار دانش و مشاركت دانش با هوشي سازماني رابطه معناداري وجود دارد. هوشي سازماني افراد با توجه به سنوات خدمت متفاوت مي باشد. همچنين مولفههاي خلق دانش، ثبت دانش و استقرار دانش ميتوانند هوشي سازماني را پيش بيني نمايند
شناسه : oai:civilica.com/Paper-IKMC06-IKMC06_639.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/11/5
تاریخ تغییر رکورد : 1396/10/24
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.