×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مطالعه تنوع ژنتيكي بين و درون جمعيتي گونه داروئي Achillea micrantha با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR
پدیدآورندگان : صالحه صفار (پديدآور)
عادله صفار (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر : روشهاي تشخيصي مولكولي
وضعیت نشر : سومين همايش ملي بيوتكنولوژي كشاورزي ايران (گياهي، دامي و صنعتي)
خلاصه : شناخت و حفظ تنوع ژنتيكي به منظور اصلاح گياهان دارويي و ارتقاء سطح مديريت منابع ژنتيكي از اهميت زيادي در برنامههاي اصلاح برخوردار است. در اين مطالعه تنوع ژنتيكي بين و درون 5 جمعيت مختلف گياه بومادران ) Achillea micrantha ( از مناطق مختلف استان گلستان با نشانگر ريزماهواره ISSR مورد بررسي قرار گرفتند. استخراج DNA از برگهاي جوان به روش CTAB انجام شد و سپس تكثير با 6 آغازگر ريزماهواره توسط PCR صورت گرفت محصولات تكثير شده با استفاده از ژل آگارز الكتروفورز شدند. 6 آغازگر در كل 80 نوار چند شكل ايجاد كردند. تنوع درون جمعيتي بر اساس شاخص ني و فاصله ژنتيكي بين جمعيت بر اساس فاصله ني Fst و همنسبي محاسبه گرديد. افراز كل تنوع ژنتيكي به درون و بين جمعيتها با استفاده از تجزيه واريانس مولكولي برآورد شد. دندروگرام نشاندهنده شباهت زنتيكي بين جمعيتها به وسيله تجزيه خوشهاي بر اساس UPGMA رسم شد. مطالعه تنوع ژنتيكي اين گياه وحشي دارويي با استفاده از اين نشانگر مولكولي براي اولين بار مورد بررسي قرار گرفته است.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-AGRIBIOTECH03-AGRIBIOTECH03_345.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1392/4/27
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/28
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.