×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تعيين عوامل مؤثر بر توسعه طبيعتگردي با روشDEMATEL نمونه موردي: روستاهاي بخش برزك-كاشان
پدیدآورندگان : زهرا منتصري (پديدآور)
محسن شاطريان (پديدآور)
يونس غلامي (پديدآور)
صديقه كياني (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر : گردشگري، سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت
وضعیت نشر : اولين همايش بين المللي علمي راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اسلامي ايران، چالش ها و چشم اندازها
خلاصه : بومگردشگري به خاطر برخورداري از توانمندي بالا در خلق و ارتقاي مؤلفههاي توسعه ملي، منطقهاي وشهري و روستايي هميشه موردتوجه و ستايش بوده است. بومگردشگري يكي از مهمترين فعاليتهاي اقتصاديدر جهان است و فرصت مناسبي در اختيار بازديدكننده قرار ميدهد تا نسبت به اهميت حفظ فرهنگها و چگونگي محافظت از فرهنگهاي محلي و طبيعت آگاه شوند. هدف از اين پژوهش تعيين عوامل تأثيرگذار درتوسعه طبيعتگردي روستاهاي بخش برزك از توابع شهرستان كاشان در استان اصفهان است. روش پژوهش توصيفي- تحليلي بوده و ابزار اصلي گردآوري دادهها، پرسشنامه محققساختهاي است كه توسط 15 نفر از كارشناسان آشنا به منطقه، تكميلشده و با روش ديماتل و با استفاده از نرمافزارهايEXCELوMATLABتجزيهوتحليل شده است. نتايج نشان ميدهد از بين معيارهاي مورد بررسي عوامل وجود جاذبه-هاي طبيعي، تاريخي، فرهنگي در منطقه، پوشش گياهي منطقه و نزديكي به شهرستانهاي كاشان، اصفهان بيشترين تأثير را در توسعه طبيعتگردي منطقه دارند. با توجه به نتايج بهدستآمده مهمترين راهبرد پيشنهادي توجه مسئولان محلي و دهياريها به توسعه طبيعتگردي منطقه بهعنوان راهحلي براي توسعه روستايي و لحاظكردن آن در اولويتهاي اجرايي روستاها است
شناسه : oai:civilica.com/Paper-BCIT01-BCIT01_068.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/12/17
تاریخ تغییر رکورد : 1395/6/28
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.