×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر هيجان مثبت يادگيري دانش آموزان دختر شهر خرم آباد
پدیدآورندگان : علي رضايي شريف (پديدآور)
عادل زاهد بابلان (پديدآور)
زهرا بيرانوند (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : پنجمين همايش ملي راهكارهاي توسعه و ترويج علوم تربيتي، روانشناسي، مشاوره و آموزش در ايران
خلاصه : هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر هيجان مثبت يادگيري دانش آموزان دختر پايه دوم دوره اول متوسطه شهر خرم آباد بود. اين پژوهش به روش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه گواه انجام شود. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش آموزان دختر پايه دوم، دوره اول متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصيلي 96 - 1395 بود. روش نمونه گيري در پژوهش حاضر به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي بود بدين صورت كه از ميان نواحي آموزش و پرورش شهر خرم آباد به صورت تصادفي يك ناحيه انتخاب و از ناحيه انتخاب شده يك مدرسه و از مدرسه انتخاب شده، دو كلاس به صورت تصادفي انتخاب گرديدند و در مرحله آخر به شيوه تصادفي يك كلاس به عنوان گروه آزمايش ( 30 نفر) و كلاس ديگر، به عنوان گروه گواه ( 30 نفر) در نظر گرفته شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه هيجان يادگيري پكران و همكاران ( 2002 ) بود. ابتدا از هر دو گروه پيش آزمون به عمل آمد سپس آزمودني هاي گروه آزمايش به مدت 8 جلسه يك و نيم ساعته تحت اجراي متغير آزمايشي ( مهارت هاي مثبت انديشي ) قرار گرفتند اما گروه گواه، هيچ مداخله اي دريافت نكردند سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي ( ميانگين و انحراف معيار) و از آزمون تحليل كوواريانس تك متغيري استفاده گرديد. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر هيجان مثبت يادگيري دانش آموزان دختر پايه دوم دوره اول متوسطه شهر خرم آباد تاثير دارد ( 001 / 0 { P ) . با توجه به نتايج حاصله، آموزش مهارت هاي مثبت انديشي براي افزايش هيجان مثبت يادگيري در دانش آموزان دختر توصيه مي شود.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-PCCONF05-PCCONF05_077.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/10/22
تاریخ تغییر رکورد : 1396/10/22
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.