×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تحريف هاي شناختي، الكسي تايميا و رفتارهاي پرخاشگرانه در دانشجويان
پدیدآورندگان : حميدرضا دهقان (پديدآور)
فرشته باعزت (پديدآور)
فاطمه مومني (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : ششمين كنگره انجمن روانشناسي ايران
خلاصه : هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط ميان تحريف هاي شناختي و الكسي تايميا با رفتارهاي پرخاشگرانه دانشجويان بود. روشپژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بود. شركت كنندگان شامل 100 نفر بودند كه به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي ازميان كليه دانشجويان كارشناسي دانشگاه مازندران در سال تحصيلي 96 - 95 انتخاب شدند. براي جمعآوري داده ها پرسشنامههاي نارسايي هاي شناختي برادبنت، كوپر، فيتزجرالد و پاركز، مقياس ناگويي خلقي تورنتو و پرسشنامه پرخاشگري باس و پرياستفاده شدند. يافته هاي حاصل از تحليل همبستگي نشان دادند كه ميان ناتواني در تشخيص احساسات، جهت گيري فكريبيروني، حواس پرتي، نارسايي حافظه و اشتباهات سهوي و عدم يادآوري اسامي با پرخاشگري دانشجويان ارتباط مثبت و معني-داري وجود داشتند. با توجه به يافته هاي اين پژوهش به نظر مي رسد، ماداميكه اطلاعات هيجاني نتوانند در فرآيند پردازششناختي، ادراك و ارزشيابي گردند و فرد در بيان، تنظيم و فهم هيجان هاي خود ناتوان بماند ازلحاظ عاطفي و شناختي دچارآشفتگي و درماندگي مي شود و اين ناتواني مي تواند سازمان عواطف و شناخت هاي آنان را مختل سازد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-CIPSA06-CIPSA06_015.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1397/3/11
تاریخ تغییر رکورد : 1397/3/17
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.