×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي تطبيقي ميزان آگاهي شهروندان از حقوق و قوانين شهري مورد مطالعه : مناطق 1 و 11 شهر تهران
پدیدآورندگان : رسول افضلي (پديدآور)
محمد رحماني اصل (پديدآور)
مصطفي صفايي رينه (پديدآور)
محمود اروين (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دومين كنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري
خلاصه : منظور از ميزان آگاهياز حقوق و قوانين شهري اين است كه افراد در ذهن خود د رمورد حقوق شهري چه چيزيهايي رامي دانند و اين دانسته ها چقدر با واقعيت تطابق دارد افراد تا نسبت به حقوق وقوانين شهري خودآگاهي نداشته باشند، از حقوق و تكاليف خودآگاه نخواهند شد، بنابراين با توجه به اهميت موضوع، اين تحقيق در پي بررسي تطبيقي ميزان آگاهي شهروندان از حقوق و قوانين شهري در مناطق 1 و 11 شهرداري تهران مي باشد روش پژوهش حاصر توصيفي تحليل بوده و روش گردآوري اطلاعات آن اسنادي و پيمايشي مي باشد جامعه اماري تحقيق شامل تمام مردان بالاي 22 سال در مناطق مورد مطالعه يعني 227672 نفر مي باشد كه حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران برابر 322 نفر محاسبه شد و با استفاداه از روش نمونه گيري نسبي، تعداد پرسشنامه براي هر منطقه مشخص شد در تجزيه و تحليل داده ها از آمارتوصيفي و استنباطي با به كارگيري ازنرم افزار SPSS استفاده شده است نتايج بررسي ها نشان دادكه براساس فرضيه اول ميازن آگاهي از قوانين شهري در مناطق 1 و 11 در سطح پاييني است و همچنين فرضيه دوم نشان داد كه بين ميازن آگاهي از قوانين شهري و در مناطق 1 و 11 متفاوت منغاداري وجود ندارد و تفاوت در سطح توسعه ي اين دو منطقه ارتباطي با ميازن آگاهي ا«ا از قواين شهري نداردو فرضيه سوم نشان داد كه بين ميزان آگاهي از قواينني شهري و تحصيلات ارتباط معناداري وجود ندارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ESUD02-ESUD02_575.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/8/22
تاریخ تغییر رکورد : 1395/11/2
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.