×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش اختلال رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
پدیدآورندگان : مهران سليماني (پديدآور)
ژاسمن بقذيان (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران
خلاصه : هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخش آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش اختلالهاي رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير شهر تهران بود. با استفاده از طرح آزمايشي با پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل از بين دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير شهر تهران و نمونه در دسترس، 40 نفر انتخاب شده و بصورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و كنترل گمارده شده اند. هر دو گروه با استفاده از مقياس علائم مرضي كودكان (اسپيرافكين و گادو، 1984) به عنوان پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند و گروه آزمايش به مدت 12 جلسه آموزش مهارتهاي زندگي دريافت كردند. براي مقايسه پس آزمون هر دو گروه از روش تحليل كوواريانس استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون دو گروه در مقياس اختلال رفتاري تفاوت معناداري در سطح (p{0/001) وجود دارد. از يافته هاي اين پژوش مي توان نتيجه گرفت كه آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش اختلالهاي رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير مؤثر است.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-PSCONF01-PSCONF01_131.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/4/19
تاریخ تغییر رکورد : 1394/12/21
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.