×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ارزيابي دروني ضرورتي جهت بهبود مستمر كيفيت اموزش عالي مطالعه موردي گروه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
پدیدآورندگان : آزاده كيارسي (پديدآور)
سميه كيارسي (پديدآور)
زهرا كيارسي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
خلاصه : هدف از اين پژوهش اجراي ارزيابي دروني كيفيت گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول به منظور آشكار نمودن جنبه هاي مختلف كيفيت نظام گروه آموزشي مربوطه و تلاش براي بهبود و ارتقاي كيفيت آموزشي و پژوهشي آن بوده است. روش تحقيق از نوع پژوهش ارزشيابي و رويه گردآوري داده ها توصيفي- پيمايشي استفاده شد. جامعه آماري مورد مطالعه شامل 1111 نفربا هفت زير جامعه آماري بود كه از ميان آنان نمونه اي 033 نفري با روش سرشماري كامل براي مديران گروه و اعضاي هيأت علمي و نمونه گيري از جامعه دانشجويان وفارغ التحصيلان براساس جدول مورگان انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل پرسش نامه محقق ساخته، مصاحبه و چك ليست بوده كه سؤالات آن با توجه به رسالت و اهداف گروه آموزشي درراستاي هفت عامل، سي و پنج ملاك و صدو چهار نشانگرتدوين گرديده؛ روايي ابزارها روايي محتوايي بوده؛ پايايي ابزارها با ضريب آلفاي كرونباخ بين 0/86تا0/94 بدست آمده است. نتايج ارزيابي نشان داد كه كه عامل دانش آموختگان در سطح نامطلوب و بقيه عوامل در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند. به طوركلي وضعيت گروه درسطح نسبتاًمطلوب ارزيابي شد ودربرخي از نشانگرها كاستي هايي وجود داردكه پيشنهادهايي براي رفع آن ها و بهبود كيفيت گروه ارائه گرديد
شناسه : oai:civilica.com/Paper-PESSH01-PESSH01_093.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/7/1
تاریخ تغییر رکورد : 1395/8/1
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.