×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تعيين جايگاه اندامي و مطالعه سنتيكي فعاليت مهاركنندگي تيروزيناز در عصاره هگزاني اندام هاي هوايي مختلف گياهان گون (Astragalus vegetus Bunge) و كنگر (.Gundelia tournifortii L)
پدیدآورندگان : ابوطالب افراسيابي (پديدآور)
محمدعلي زارعي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : سومين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار
خلاصه : آنزيم تيروزيناز يك پلي فنل اكسيداز حاوي مس است كه در ملانوژنز دخالت دارد. اين آنزيم فرايند تبديل تيروزين به رنگيزه ي ملانين در پستانداران را كاتاليز مي كند. همچنين در فرايند قهوه اي شدن آنزيمي شدن آنزيمي، كه موجب تغيير رنگ و از دست دادن ارزش غذايي در محصولات گياهي مي شود، تيروزيناز نقش با اهميتي را به عنوان كاتاليزور آنزيمي بازي مي كند. نظر به اينكه در مطالعات گذشته، اثر مهاري قابل توجه عصاره هگزاني كل اندام هاي هوايي تفكيك نشده دو گياه گون (Astragalus vegetus vegetus Bunge) و كنگر (.(Gundelia tournifortii L) اثبات شده بود. اين مطالعه با هدف تعيين جايگاه دقيق تر اندامي اين فعاليت مهاري از يك سو و بررسي ميزان فعاليت و سنتيك آنزيمي فعاليت مهاري عصاره هگزاني اندام هاي هوايي تفكيك شده ي اين گياهان از سوي ديگر، انجام گرفت. در عمل پس از خشك نمودن اندام هاي هوايي تفكيك شده به بخش هاي گل، برگ و ساقه، عصاره هگزاني اين بخش ها به روش خيساندن در هگزان تهيه گرديد. اثر مهاري عصاره ها در چهار غلظت 1، 0/1، 0/01 و 0/001 ميكروگرم در ميلي ليتر در ميكروپليت هاي 96 چاهكي و در طول موج 492 نانومتر با استفاده از دستگاه ميكروپليت ريدر تعيين شد. از اسيد كوجيك به عنوان كنترل مثبت استفاده گرديد و تمام سنجش ها در سه تكرار انجام شدند. نتايج بدست آمده براي ميزان فعاليت مهاري در غلظت 1 ميكروگرم در ميلي ليتر عصاره هگزاني ساقه، برگ و گل گياه Astragalus vegetus Bunge به ترتيب برابر 25، 66/6 و 41 درصد و براي گياه Gundelia tournifortii L. به ترتيب برابر با 29، 71/7 و 68/7 درصد بود. در غلظت هاي پايين تر عصاره ها، ميزان درصد مهار چشمگير نبود. در اين ميان كمترين مقدار (IC(50 به ميزان 0/32 ميلي گرم در ميلي ليتر مربوط به عصاره اندام گل گياه . Gandelia tournifortii L بود. مطابق نتايج اين مطالعه مي توان از عصاره هاي هگزاني تهيه شده از اندام هايي كه بيشترين اثر مهاركنندگي تيروزيناز را از خود نشان دادندجهت تهيه مهار كننده هاي جديد اين آنزيم با هدف توليد داروها يا مكمل هاي دارويي و يا كشاورزي با اثرات جانبي كمتر استفاده نمود.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-MPSA03-MPSA03_049.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/10/20
تاریخ تغییر رکورد : 1394/10/20
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.