×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: Encyclopedia of birth control
پدیدآورندگان : -
نوع : متن
جنس : catalog
چاپ
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

توصیفگر : Contraceptive Agents
Contraception Behavior
Contraceptive Devices
Birth control--Encyclopedias
Abortion, Induced
Contraception--Encyclopedias
Contraception
وضعیت نشر : Santa Barbara, Calif : ABC-CLIO ، [2001]
مشخصات فیزیکی : xv, 349 pages : illustrations , digital, PDF file
فهرست مطالب : Abortion -- Abortion and birth control clinics -- Abortion in the nineteenth century -- Abortion in the twentieth century -- Abstinence -- African slaves in the United States and birth control -- Age at pregnancy -- American birth control league -- Anemia, diet and pregnancy -- Apothecaries, abortifacients, contraceptives and patent medicines -- Augustine, Saint (d. 430) -- Barrier contraceptives -- Besant, Annie (1847-1933) -- Birth control -- Birth control clinical research bureau -- Birth control review -- Bradlaugh, Charles (1833-1891) -- Bradlaugh-Besant trial -- Breast-feeding as a method of birth control -- Brownsville birth control clinic -- Cadbury, George (1907-1995) -- Canada and birth control -- Canon law and abortion -- Canon law and contraception -- Carlile, Richard (1790-1843) -- Catholic Church (American) and birth control -- Cervical cap -- Cervical rings -- China and birth control -- Christian hostility to birth control -- Classical medical and scientific writers on birth control -- Classical world -- Coitus interruptus (withdrawal) -- Coitus reservatus -- Comstock, Anthony (1844-1915) and Comstockery -- Condom -- Cooper James F. (1880-1931) -- Council of Trent and Catholic tradition -- Criminalizing of abortion -- Demography and population control in early modern Europe -- Dennett, Mary Coffin Ware (1872-1947) -- Diaphragm -- Dickinson, Robert Latou ((1861-1950) -- Distribution of contraceptive products in nineteenth century America -- Douching -- Drysdale, George (1825-1904) -- Dung -- Ejaculation and pregnancy -- Emergency contraception -- Eugenics -- Family planning as a right (United Nations) -- Fellatio as a contraceptive technique -- Fertile period -- Fertility in males -- Food and drug administration (United States) -- Foote, Edward Bliss (1829-1906) -- France and birth control -- Freethinkers, radicals and socialists -- Gamble, Clarence James (1894-1966) -- German medical contributors -- Goldman, Emma (1869-1940) -- Herbal contraceptives and abortifacients -- Homosexuality as birth control -- Hormones and their delivery for contraceptive purposes -- Implants -- India and birth control -- Infant mortality -- Infanticide -- Infibulation -- Injectables -- Intercourse, age, and pregnancy potential -- International meetings and congresses -- Intrauterine devices (IUDs) -- Islam -- Jailed -- Judaism and the Jewish tradition -- Kaufman, Alvin Ratz (1885-?) -- Knowlton, Charles (1800-1850) -- Male contraceptives -- Male potential for impregnating -- Malthus, Thomas Robert (1766-1834) -- Masturbation -- Maternity ratio, total -- McCormick, Katharine Dexter (1875-1967) -- Medieval Europe -- Mineral contraceptives and abortifacients -- Modernity and falling birthrates -- Mothers' clinic and its successors -- National birth control league -- Native Americans of California -- Neo-Malthusians -- Nineteenth-century fertility trends in England and the United States -- Noyes, John Humphrey (1811-1886) -- Onanism -- Opponents of birth control and abortion in the nineteenth century -- Oral contraceptives -- Owen, Robert Dale (1801-1877) -- Pessary -- Physiology of reproduction -- Pincus, Gregory Goodwin (1903-1967) -- Place, Francis (1771-1854) -- Plastic wrap -- Polygamy -- Polygyny and sex ratios -- Population control and organization -- Pregnancy potential -- Protestantism in the sixteenth and seventeenth century -- Quickening -- Robinson, William Josephus (1867-1936) -- RU 486 -- Sanger, Margaret Louise (Higgins) (1879-1966) -- Self-help literature in the nineteenth century -- Serena -- Social purity movement -- Spermicides -- Sponges, tampons, and vaginal inserts -- Sterile period (Rhythm method) -- Sterilization -- Stone, Hannah (1893-1941) -- Stopes, Marie Charlotte Carmichael (1880-1941) -- United States v. One package -- Vaginal rings -- Violence against abortion providers -- Voluntary parenthood league -- Witchcraft, contraception and abortion -- Women and the control of reproduction -- Yarros, Rachelle Slobodinsky (1869-1964) -- World survey of birth control practices
یادداشت :
Vern L. Bullough, editor ; Brenda Appleby [and others], associate editors ; with James A. Brundage [and others]
Title from title page of PDF file
Includes bibliographical references and index
System requirements: Windows (+xp), with support for Latin texts; Adobe Acrobat Reader (+9), Mozilla FireFox (+23), Internet Explorer (+9), Google Chrome (+23)
Mode of access: World Wide Web
شناسه : 564538
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/1/21
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.