×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: طرحي براي كاهش جرائم و زير ساختي براي مديريت كشور
پدیدآورندگان : سيدجمال الدين بهشتي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : چهارمين همايش ملي تجارت الكترونيك
خلاصه : مطالعه و بازديد عيني آ نچه در كشور هاي پيشرفته هست، بومي سازي تجربيات به دست آمده در تهران، تمركز در گرد آور ي و انتشار كتاب اول بانك اطلاعات شهري طي سا لهاي گذشته، تجربيات بسياري را موجب شد كه از مي ان اي ن تجربي ات فقط ي ك نكته ضروري را ياد آوري و مختصري در خصوص ابعاد آن ذهن خواننده محترم را معطوف مي دارم. كد ملي يا كد ده رقمي و تهيه بانك اطلاعات آحاد مردم و به طور هم زمان ارتباط با كد پستي، حركتي است كه سال ها شروع شده و به نظر حقير در دوره هاي قبل در پيچ و خم نزاع هاي سياسي مورد بي توجهي مسئولين كشور واقع شده است . چرا كه تاكنون مي بايد اين پروژه عظيم ملي به بار مي نشست و ماحصل اجراي آن در تصميم سازي كشور به عينه ديده مي شد . حداقل فاي ده اجرا ي كامل اين پروژه ايجاد ظرفيت هاي امنيتي براي كشور است ولي فوايد بسياري در دل اين پروژه در ظاهر ساده مستتر است كه مطمئناً بسياري از گره هاي اجرايي و مديريتي كشور را خواهد گشود. راه حلي بسيار ساده و به نسبت بازدهي كه دارد، بسيار ارزان در مقياس اداره كشور كه در اين سطور در صدد هستم گوشه اي از اهميت ها و فوايد بي شمار آن را ياد آور شوم و اين ضرورت را تذكر دهم كه اگر دولت اين پروژه ملي را با دقت فراوان دنبال و تمام كند در واقع بنياد اجرايي بسياري از اقدامات سازنده را بنا نهاده است. براي آشنايي بيش تر با ابعاد وسيع خواص پروژه كد مل ي شا يد ساده تر ين راه اي ن باشد كه از طر ي ق اينترنت سر ي به سا يتpeople.yahoo.com بزنيد و در آن سايت ملاحظه بفرماييد كه چگونه مي توان به تك تك آحاد شهروندان دست يافت و سابقه آ نها را ب هدست آورد . در كشورهاي پي شرفته صنعتي پروژه كد ملي با عنوانSocial Security معروف است و جريان دارد. براي نمونه در ايالات متحده آمريكا به هر كس كه متولد شده است، به طور خوكار هم زمان با صدور گواه ي تولد، ا ي ن شماره اختصاص پيدا مي كند و مهاجرين و افرادي كه به تازگي به آن جا وارد مي شوند موظف هستند كه با ارايه گذرنامه، نشاني و شماره تلفن خود نسبت به اختصاص يك شماره به خود اقدام كنند . جالب اين است كه هي چگونه فشار و يا اجباري هي چكس را به گرفتن اين شماره وادارنمي كند و در عمل تا وقتي كه هر كس در آمريكا حضور داشته باشد چنان چه نيازمند هرگونه سرو يس اجتماع ي باشد در عمل بدون داشتن اين شماره همه درها به روي او بسته خواهد بود؛ مگر آن كه اين شماره ارايه شود . در واقع در آ ن جا داشتن اين شماره جزو مايحتاج اوليه وحياتي هر شهروند محسوب مي شود . به هر جايي كه مراجعه شود احتمال دارد كه نام و نام خانوادگي شما را نپرسند ولي احتمال اين كه اين شماره را نپرسند محال است . در واقع مركز اطلاعات كشور با ارايه سرو ي سها ي بسيار مفيدي كه از طريق شبكه اطلاع رساني كشور در اختيار شهروندان قرار مي گي رد همه را تشو يق و محترمانه وادار به مطالبه اجباري اين عدد ده رقمي م يكند.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-NECC04-NECC04_007.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1386/1/12
تاریخ تغییر رکورد : 1394/8/14
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.