×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تأثير نانوذرات آهن در تصفيه محيط متخلخل با استفاده از تكنيك پردازش تصاوير
پدیدآورندگان : سيدعليرضا حسينيان بنويدي (پديدآور)
حميدرضا وثوقي فر (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در عمران، معماري و شهرسازي
خلاصه : در عرصهي علوم مهندسي محيطزيست اندازهگيري ضرايب پخش آلودگي همراه با جريان سطحي وزيرزميني از اهميت بالايي برخوردار هست. حوزه تصفيه يكي از زمينههاي مهم كاربرد فناوري نانو درصنعت آب بوده كه بدين منظور شناخت فرآيندهاي انتقال و پخش نانو ذرات در محيطهاي متخلخل ضروري است. بهطوركلي تعيين ضرايب پراكندگي هيدروديناميكي خصوصاً پراكنش عرضي دشوار و اغلبداراي تقريب بالايي هست. مدل آزمايشگاهي مورداستفاده در اين تحقيق يك مدل آزمايشگاهي دوبعدي است كه از يك جعبه قائم شفاف به ابعاد 3 ×04×100 سانتيمتر و دانههاي شيشهاي با سه اندازه متفاوت بهعنوان محيط متخلخل تشكيلشده است. با بهرهگيري از تكنيك پردازش تصاوير، انتقال نانو ذرات آهن اصلاحشده با نشاسته در محيط متخلخل خاك موردمطالعه قرارگرفته است. مزيت استفاده از تكنيكپردازش تصاوير در مطالعات آزمايشگاهي آن است كه بدون تداخل در خطوط جريان و حركت سيال، نتايج را در گستره وسيعي از محيط بدست مي آورد . در اين مطالعه محلول نانو ذرات آهن، به محيطمتخلخل ، بهصورت نقطهاي تزريق و از گسترش ابر غلظت عكسبرداري شده است. سپس ضرايب پراكندگي هيدروديناميكي به كمك ابزار پردازش تصاوير محاسبه گرديده است. در نهايت روابطي براي ضريب پراكندگي نسبت به متوسط سرعت ارائه شده است.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-CONFUCIAN02-CONFUCIAN02_021.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/6/21
تاریخ تغییر رکورد : 1395/10/23
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.