×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: پيش بيني كيفيت زندگي كاري اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل بر اساس توانمندسازي
پدیدآورندگان : اعظم السادات حسين زاده ساداتي (پديدآور)
ريحانه كيا (پديدآور)
مهدي كلانتري (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
خلاصه : هدف اصلي تحقيق پيش بيني كيفيت زندگي كاري اساتيد دانشگاه آزاداسلامي واحد بابل براساس توانمندسازي ميباشد. اهدافويژه تحقيق پيش بيني كيفيت زندگي كاري اساتيد براساس مؤلفه هاي توانمندسازي شامل: احساس شايستگي، احساس داشتنحق انتخاب،احساس موثر بودن، احساس معنيداري، احساس اعتماد ميباشد. روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي از نوعهمبستگي انتخاب شد. جامعه آماري پژوهش، به تعداد 133 نفر از اساتيد دانشگاه آزاداسلامي شهر بابل بوده كه براساس روشنمونه گيري تصادفي طبقه اي و با استفاده از جدول كرجسي و مورگان تعداد 532 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي تجزيهو تحليل داده ها از آزمون s k- ، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد كه كيفيتزندگي كاري اساتيد دانشگاه آزاداسلامي واحد بابل را بر اساس توانمندسازي ميتوان پيش بيني كرد. همچنين كيفيتزندگي كاري را با مؤلفه هاي: احساس شايستگي، احساس داشتن حق انتخاب و احساس اعتماد پيش بيني كرد اما با مؤلفه هاياحساس موثر بودن و احساس معني داري نميتوان پيش بيني كرد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-MEAE01-MEAE01_0869.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/12/27
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/27
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.