×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با عملكرد مديران مقطع متوسطه دوم در اداره اموزش و پرورش شهرستان بجنورد 1393
پدیدآورندگان : زينب رستمي (پديدآور)
حسينعلي بهرام زاده (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
خلاصه : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با عملكرد مديران مقطع متوسطه دوم در اداره اموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصيلي 94-93 ميباشد.روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي ميباشد و جامعه اماري تحقيق و كليه مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم در اداره اموزش و پروش شهرستان بجنورد ميباشد كه بالغ بر 173 نفر است و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از نوع نسبي است حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 120 نفر است كه پرسشنامه بين انها توزيع مي گردد ابزار گرد اوري اطلاعات و داده ها براي متغير هوش فرهنگي پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگي ارلي و انگ 2004 و براي متغير عملكرد پرسشنامه عملكرد مديران است.كه قبلا روايي آنها مورد تاييد اساتيد قرار گرفته بود و پايايي آن به كمك ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه عملكرد مديران است كه قبلا روايي آن ها مورد تاييد اساتيد قرار گرفته بود و پايايي آن به كمك ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه هاي هوش فرهنگي و عملكرد به ترتيب مقادير0/84 و 0/81 بدست آمد كه نشان دهنده اعتبار و پايايي پرسشنامه هاي مذكور است. براي اندازه گيري و تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديده است. در سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون و فريدمن استفاده گرديده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين هوش فرهنگي و ابعاد آن با عملكرد مديران رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد و ابعاد فراشناختي، شناختي، رفتاري و انگيزشي هوش فرهنگي مي تواند باعث بهبود عملكرد مديران شود و در بين اين ابعاد قوي ترين مولفه انگيزشي مي باشد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-MEAE01-MEAE01_0614.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/12/27
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/27
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.