×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بازكاوي حقوق شهروندي در جغرافياي سياسي شهر (نمونه ي موردي؛ شهروندان منطقه ي 11 شهرداري تهران)
پدیدآورندگان : افشين متقي (پديدآور)
مصيب قره بيگي (پديدآور)
سيده شهربانو موسوي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : هفتمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران (جغرافياي سياسي شهر)
خلاصه : شهروندي، اشاره به رابطهي ميان افراد و جامعه (يا حكومت) است كه زندگي افراد را بسته به اينكه چهكساني هستند و كجا زندگي مي كنند، تحت تاثير قرار مي دهد. حقوق شهروندي به سبب پيوستگي وهمريشگي با حكومت و فضا از موضوعات مهم و ارزشمند در جغرافياي سياسي شهر است. امروزه با روند رو بهگسترش تكنولوژي ها و سلطه ي همهجانبهي حكومتها بر زيست مردمان، مسئله ي شهروندي و حقوق مترتببر آن، يكي از الزامات و چشماندازهاي دموكراسي به شمار مي رود. از اين روي، بررسي حقوق شهروندي درحكمراني شهري ميتواند زواياي پراهميتي از مفاهيم جغرافياي سياسي شهر و نيز نقش اين رشته در پراكنش دموكراسي را آشكار سازد. از اين رهگذر، پژوهش حاضر با بررسي چهار شاخص «مسئوليت پذيري»، «اشكار سازي»، «شايسته سالاري» و «قانون گرايي» در حكمراني شهري كلانشهر تهران، كوشيده است تا ابعاد حقوق شهروندي در مجموعهي شهرداري تهران به عنوان مهمترين نهاد مديريتي و حاكميتي اين شهر را مورد كندوكاو قرار دهد. تحقيق حاضر، از لحاظ ماهيت، بنيادي-كاربردي و از لحاظ روش، توصيفي ژرفانگر(پيمايشي) است. در مورد تعداد نمونه ي شهروندان با توجه به تعداد جامعهي آماري، بر اساس فرمول نمونه-گيري كوكران تعداد نمونه انتخاب شد و تعداد 518 نفر از شهروندان منطقه ي 11 شهرداري تهران به عنواننمونه با پرسشنامه مورد پرسشگري قرار گرفتند. اين تعداد در سال آماري 1393 و با توجه به سهميه يجمعيت در محله هاي گوناگون اين منطقه از شهر تهران، به شيوهي تصادفي و بر اساس روش نمونه گيريخوشه اي و تصادفي سيستماتيك انتخاب شده است. نتايج اين پژوهش، نشانگر آن است كه ميزان رضايتشهروندان از حقوق شهروندي بر اساس شاخص هاي پژوهش، افت محسوسي داشته است و در مجموع شاخص «قانون گرايي» نسبت به سه شاخص ديگر در وضعيت خوشايندتري قرار دارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-GEOPOLITICS07-GEOPOLITICS07_074.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/5/14
تاریخ تغییر رکورد : 1394/8/25
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.