×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بزرسي موانع اجتواعي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر بر ازدواج مجدد زنان مطلقه و بي سرپرست تحت پوشش كميته امداد امام خميني ره شهرستان شهر كرد
پدیدآورندگان : الهه مشرف قهفرخي (پديدآور)
ابراهيم انصاري (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : كنفرانس ملي چارسوي علوم انساني
خلاصه : ايجاد بستر مناسب براي ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار راه گشا ترين راه حل براي بخش مهمي از معضلات اجتماعي است اين تحقيق به دنبال آن است كه با استفاده از رهيافتهاي نظري دوركيم در جامعه شناسي تئوري مدرنيزاسيون ويليام گود منش بورديو و نظريه ي گيدنز به شناخت عوامل و موانع فرهنگي اجتماعي و اقتصادي موثر بر تمايل ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد خميني ره بينجامد .روش مورد استفاده روش پيمايشي است كه از نظر نوع هف يك بررسي كاربردي وسعت پهنانگر دامنه خرد و از نظر زماني يك بررسي مقطعي ميباشد جامعه آماري اين طرح كليه زنان سرپرست خانوار زير ۵۰ سال تحت پوشش كميته امداد شهرستان شهر كرد ميباشد كه با استفاده از فرمول نمونه گيري كوكران ۳۴۴ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار سنجش در اين پژوهش پرسشنامه ساخته شده محقق بر اساس مدل نظري پژوهش جهت پاسخ گويي به سوالات و سنجش موانعه ازدواج مجدد با اعتبار محتوايي از نوع صوري و پايايي با استفاده از ضريب آلفا ي كرونباخ حدود ۷۶٪ بوده است داده ها در سطح توصيفي از فراواني درصد ميانگين مد يا نما و در سطح استنباطي آزمونهاي رگرسيون پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين ذهنيت سنتي سطح توقعات و انتظارات وابستگي عيني و عاطفي وضعيت اشتغال سن زنان سن فرزندان در آمد ميزان تحصيلات محل زندگي عدم احساس امنيت زنان مطلقه و بي سرپرست و تمايل به ازدواج مجدد آنها رابطه ي معناداري وجود دارد كه البته در اين بررسي نشان داده شده كه عوامل فرهنگي از مهم ترين عوامل موثر در ازدواج مجدد ميباشد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-NCCH01-NCCH01_150.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/6/21
تاریخ تغییر رکورد : 1395/9/25
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.