×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مرد روزگاران (مدرس شهيد، نابغه ملي ايران)
پدیدآورندگان : علي مدرسي (پديدآور)
مدرسي، علي، ‎۱۳۱۳- (پديدآور)
نوع : تصوير
جنس : کتاب
الكترونيكي
صاحب محتوا :

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توصیفگر : ايران -- تاريخ -- پهلوي، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰
مدرس، حسن، ۱۲۴۹-‎۱۳۱۶--سرگذشتنامه
مدرس‌‏، حسن، ۱۲۴۹-۱۳۱۶
وضعیت نشر : تهران : هزاران ، ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎۱۳۷۴
فهرست مطالب : دیباچه 15مقدمه ای بر چاپ دوم 21مرد روزگاران 29ایت الله مدرس تا آنجایی که او را شناخته‌ام 30زادگاه مدرس 37چگونگی زادگاه مدرس وضع تاریخی و جغرافیایی 38تاریخ ولادت مدرس 41دیداری خاطره انگیز 43دوران تحصیل مدرس در اصفهان 44دوران تحصیل مدرس در نجف 46مدرس و چگونگی اقامت او در اصفهان 47شهرت مبارزات مدرس در نجف 54انتخاب او برای نظارت بر قوانین مجلس شورای ملی 54مکتوب مجلس به آیات خراسانی و مازندرانی درباره انتخاب پنج نفر طراز اول 56تلگراف مجلس شورای ملی به مدرس 57تلگراف مدیر اتحادیه علمای اصفهان به مجلس پس از انتخاب مدرس 58مقدمات سفر تاریخی مدرس به تهران 59مدرس دوره دوم قانون گذاری 62حضور مدرس در مجلس دوم شورای ملی و اجرای مراسم تحلیف 62مدرس و دوره سوم 64جنگ اول و مهاجرت 65مهاجرت برای حفظ استقلال ایران 66تشکیل دولت موقتی و نقش مدرس در ایام مهاجرت 68مذاکرات مدرس با رجال سیاسی دولت عثمانی 69ملاقات مدرس با سلطان محمد خامس پادشاه دولت عثمانی 69ملاقات مدرس با هیئت وزرای عثمانی 69اولین دولت آزاد 70مدرس وزیر اوقاف و دادگستری و ملاقات خلیفه عثمانی 70مدرس در استامبول 72ملاقات خلیفه با مدرس 72بازگشت مدرس از مهاجرت 75عقیده مدرس راجع به مهاجرت و قرارداد 77نطق معروف مدرس در دوره ششم 77نطق مدرس 77مدرس و قرارداد 1919 80مدرس و مدرسه عالی سپه‌سالار 82مدرس و تاریخ 86شهید یا بازیگر 87باز هم نمونه دیگر از احساسات مردم نسبت به مدرس 89انحراف از حقیقت ناروا است 89دگرگونی در اوضاع سیاسی ایران 92کودتای سوم حوت 1299 خورشیدی 92حبس و تبعید مدرس 93مدرس و دوره چهارم مجلس شورای ملی 95نطق مدرس در مجلس: چهارشنبه 8 برج اسد سال 1300/ 96کابینه قوام‌السلطنه و حوادث آن 98نطق مدرس در جلسه پنج شنبه 12 میزان 1301 در مجلس 99مدرس و علل مبارزه او با مستوفی 102تحلیل اوضاع سیاسی اجتماعی جهان و ایران در آن دوره 103اوضاع خارجی 103اوضاع داخلی 104شخصیت مستوفی 105نطق بسیار معروف و تاریخی مدرس یکشنبه 16 رجب 1341 قمری مجلس 106عکس‌العملی که نطق مدرس در مجلس ایجاد کرد 111بیانات تدین پس از نطق مدرس 111نطق تاریخی مدرس دوشنبه 21 جوزای 1302 در مجلس 117وضع مجلس بعد از نطق مدرس 123نطق مشهور مستوفی 124استعفای مستوفی 126نطق مدرس: آخرین جلسه دوره چهارم 128که عشق آسان نمود اول ولی، افتاد مشکل‌ها 131دولت مشیر الدوله و انتخابات 135مجلس پنجم و مدرس 137جلسه سوم 23 اوت 1302 / 138برخورد مدرس و تدین در جلسه پنجم مجلس 140نطق مدرس 143سیلی تاریخی که مدرس خورد و انعکاس آن در تهران 147مدرس و غوغای جمهوری 149چگونگی واقعه دوم حمل 155بیانیه سردار سپه، 12 حمل 1303 / 158تلگراف علمای قم به تهران در مورد جمهوریت 159 جمهوریت در کتاب برگی از تاریخ معاصر 160تاریخ بیداری ایران و قضیه جمهوری 162شعر معروف جمهوری نامه 163 جمهوری نامه 164علل مخالفت مدرس با حکومت جمهوری رضاخان 170مدرس بعد از برچیدن بساط جمهوری 172مدرس و مقدمات استیضاح از دولت سردار سپه 175توقیف جرائد اقلیت 179وضع اقلیت در مجلس شورای ملی پیش از استیضاح از دولت سردار سپه 181نطق حائری زاده 188مدرس و استیضاح از دولت سردار سپه 195عکس‌العمل استیضاح در مجلس و در میان مردم 197نام مدرس به شیخ خزعلی 200سرنوشت استیضاح 201روز استیضاح 202روز تاریخی استیضاح رسید 205نطق ملک‌الشعرا در جلسه 17 مرداد 1303/ 207مدرس پس از استیضاح 210نطق مدرس دهم عقرب 1303 / 212انعکاس نطق مدرس در قلوب هیئت دولت، نمایندگان و مخصوصاً سردار سپه 218فعالیت‌های مدرس برای بازگرداندن سلطان احمد شاه 223پیام مدرس به سلطان احمد شاه 225مدرس و نقشه جدید سردار سپه: تصویر فرماندهی کل قوا 231صورت جلسه 25 دلو 1303 / 234خطابه سردار سپه 237مدرس پس از آشتی سردار سپه 238مسافرت مدرس به اصفهان 240ورود مدرس به اصفهان 242اشعار مرحوم محمد علی محروم 248اشعار آقای دکتر محمد حسین مدرسی 248شخصیت مدرس 249بازگشت مدرس به تهران 250نطق مدرس در مجلس پس از بلوای نان 252وضع دولت در مقابل مجلس و مشکلات تغییر رزیم 253بمب باران مدینه و نطق بسیار جامع مدرس 255نطق مدرس 256دوران تغییر رژیم و تجزیه و تحلیل زمان آن 257مجلس شورای ملی در روز 7 آبان 1304 / 261اهمیت تاریخی روز نهم آبان 1304 / 263مجلس شورای ملی و روز نهم آبان 1304 / 265مدرس و نهم آبان 269 نهم آبان 274علل داخلی 275علل خارجی 277مدرس بعد از به سلطنت رسیدن سردار سپه 291ترور مدرس 292تیراندازی به سوی مدرس 296مدرس و دوره ششم مجلس شورای ملی 302نطق‌های مدرس در دوره ششم 304نطق مدرس در دوره ششم مجلس شورای ملی 307پراکنده نگاهی به سخنان مدرس 315مرحوم مدرس چه گفت 316مقدمات تبعید مدرس 320توقیف و تبعید مدرس 322سفری به خواف 326سفر فرزند مدرس به خواف 331شهادت مدرس و علل تاریخی آن 333مدرس را چگونه کشتند 335شهادت مدرس و انعکاس آن در مجلس شورای ملی 338محاکمه عوامل قتل مدرس 339متن ادعانامه ریاست دادگاه دیوان کیفر 340سخنان تاریخی دکتر مهدی ملکی در دادگاه 346اظهارات عشرت خانم اقتداری 354اظهارات علی ذوالفقاری، پاسبان 355اظهارات محمد فراموش کار 356اظهارات ابراهیم ابراهیمی، پاسبان 357اظهارات محمد رفیع نوایی 357اظهارات محمد علی وقار 360اظهارات حاج علی اکبر عظیمیان 361اظهارات بمان علی بن دار 361اظهارات حسین مغانی 362اظهارات سید حسین ابراهیم زاده 362اظهارات حاجی سید عبدالمجید آل طه 362محتویات پرونده های شهربانی مربوط به مدرس 363تحقیقات از محمود مستوفیان 366تحقیقات از حبیب الله خلج 369تحقیقات از محمد کاظم جهان سوزی 370تحقیقات از منصور وقار 372مدرس در میان هاله ای از نور و شهادت 378شهادت مدرس در احساسات مردم 383در رثاء مدرس شهید 384آرامگاه مدرس شهید 385برگزاری مراسم پانزدهم سال شهادت مدرس 386پانزدهمین سال شهادت مدرس 387ماه رمضان آمد 389کلوپ مدرس 391سخنرانی فرزند مدرس در هنگام افتتاح کلوپ مدرس 27 آبان ماه 1330 / 392تألیف‌ها و آثار قلمی مدرس 394شرح زندگانی مدرس به قلم خودش 397مدرس و وصیت او 398شرح و تحلیل فلسفه سیاسی موازنه عدمی و موازنه وجودی مدرس 401موازنه عدمی 402موازنه عدمی در رابطه خارجی 404موازنه عدمی در روابط با گروه بندی‌های حاکم و قشون جدید 406موازنه عدمی در روابط با مردم 411موازنه عدمی و اخلاق سیاسی مدرس 415مدرس و مرگ 416مدرس و شجاعت 418مدرس پیگیری و سازش ناپذیری 420مدرس و جاذبه ثروت 422مدرس و امید 423سیری در دنیای تفکر و اندیشه مدرس 427سرفصل و موضوع سخنان مدرس از جلسه 50 تا 150 مجلس دوره ششم 435دنیای هنر و زندگینامه مدرس 439حق در مرغ حق: سخنی در پیرامون سریال تلویزیونی مرغ حق 440خاطرات 451سخنی در آغاز 451خاطرات دکتر سید عبد الباقی مدرس 453مدرس چه گفت 453کمیسیون رسیدگی به بدی و خوبی 453یقه باز مدرس 454جای مدرس و وکالت 454حقوق وکالت 454عقل و پول 455دعوا بر سر گوسفند و بز 455طیاره و الاغ 456زیر ابکی 456واگذاری گردنه 456جدش محروم بود 457رضاخان و دورویی 457سر زیر لحاف 458عموزاده های معترض 458مکان شناسی 459هوش انگلیسی‌ها 459مدرس، رضا خان، مشیر الدوله پیرنیا و اصلاح مملکت 459مدرس، نصرت الدوله و قرارداد 1919 459لیاقت وزیر 460قضاوت یزدی 460خاطره مدرس از میرزای شیرازی 460نائب امام زمان (ع) 461صله مدرس به قصیده شاعر 461پول حلال 462لباس آویز و تختخواب 462الإنسان دائم الخطا 463طماع و ترسو 463باید گم نشود و اگر گم شد پیدا شود 463عدالت در تقسیم سجاده نماز 463بدگویی 464همه فرزندان من هستند 464ملای ولایت 464طلبه درس نخوان 465طلبه درس خوان 465رفع کدورت صدها ساله 466طبیب، خدا و دارو آفتاب 466پیش گویی اعجاز آمیز 466خانه وقفی 467پیش‌قدم مبارزه 467امنیت و ناامنی 467سازش 468شعور وکلا 468جیب بزرگ 468قانون نظام وظیفه 469قرارداد 469درخت زردآلو 469برنامه ریزی دراز مدت 469خاطرات سید اسماعیل مدرس 470زندگی راحت و نان حلال 470سفارشات مرحوم مدرس به طلاب 471خاطرات دکتر محمد حسین مدرسی: قانع 472کابینه سوراخ دار 472والا، فلا 472با پدر او مخالفم 472بینایی هیئت دولت 473کلاه رضاخان 473شاخ داشتن و عقل نداشتن 473سگ بستن دولت‌ها 474مدرس و نطق داور 474بیست ریال نمی‌ارزد 475دل شیر دارد 475کلاه و عمامه 475شما به عزرائیل مراجعه کنید 475مدرس و شعرا 476تخم کبوتر و پر گرفتن کلاغ 477مدرس و قبول رشوه از انگلیسی‌ها 477دم شاهزاده فرمانفرما 478خاطرات برادر مدرس سید علی اکبر 478مهمان علی (ع) 478اراده سیاسی 479خاطرات فاطمه بیگم مدرس 480خطرات عوض کاظمی 480مشمول پرداخت مالیات 480حکم ریاست و کار کشاورزی 480پانزده تفنگ و صد بیل 481ادب مدرس 482خاطرات حسین کاظمی 482نماز سیاسی 482همه کارها را یاد بگیرید 483خاطرات حسین عقدایی: عقدایی 4838 سکه برای 8 بار: 483برگزیده ای از نطق‌های تاریخی مدرس 485دوره دوم: جلسه 202، پنج شنبه 24 محرم 1329 ق 485دوره دوم: جلسه 217، یکشنبه، 26 صفر 1329 ق 487دوره سوم، جلسه 52، شنبه 13 شعبان 1333 ق. 488دوره چهارم: جلسه 31، سه شنبه 25 میزان 1300 ش. 495دوره چهارم جلسه 33 یکشنبه 30 میزان 1300 ش. 500دوره چهارم جلسه 33 یکشنبه 30 میزان 1300 ش. 503دوره چهارم جلسه 180 شنبه 10 قوس 1301 ش. 507دوره پنجم: جلسه 103 پنج شنبه 11 جدی 1302 ش. 510دوره پنجم جلسه 110 سه شنبه 23 جدی 1303 ش. 515دوره پنجم جلسه 140، پنج شنبه 22 حوت 1303 ش. 523دوره ششم جلسه 76 جمعه 26 اسفند 1305 ش. 526دوره ششم جلسه 79، شنبه 12 فروردین 1306 ش. 560دوره ششم جلسه 109 سه شنبه 2 خرداد 1306 ش. 562دوره ششم جلسه 115 سه شنبه 16 خرداد 1306 ش. 567دوره ششم جلسه 218 یکشنبه 13 اسفند 1306 ش. 547دوره ششم جلسه 238 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1307 ش. 554دوره ششم جلسه 248 یکشنبه 6 خرداد 1307 ش. 557چهار مقاله از کتاب زرد 561بازیابی گوهری گمشده 563تاریخ و فقر تاریخ نگاری 565ترس سیاسی و خود بیگانگی ملل 579نمود عظمت در صداقت و تواضع انسان 579قوه طبیعت ملت 580سادگی کلام در تشریح اندیشه ای بزرگ 580تهاجم قدرت‌ها و مقاومت منطقی 581مردان روز و مردان روزگار 582آزادگی نیروی محرکه حیات 584تبادل فرهنگی بین انسان‌ها 584حقوق انسان و قوانین حقوقی 584ترس سیاسی و شجاعت علمی 585انسان جویای آینده 587کشف ترفندها 588مرام‌ها و مسلک‌های وارداتی 591آماری دقیق از مهاجرین به سوی مسلک بلشویکی 594واکنش ایرانیان دور از وطن 594درکی تازه از حدیث، روایت و خبر 597سرنوشت انسان‌های گریان 597نگاهی به ریشه ضعف بنیان مالی ما 598تحول تاریخ و تحول سیاست 599درکی نو از حوادث تاریخی 599مرزهای پرخطر در شاهنامه 600آورندگان مرام بلشویکی در ایران 601نقش تبلیغات و آگاهی دادن به ملت‌ها 602وضع سیاسی اروپا 603طبیعت، انسان و تاریخ 607بصیرت در تاریخ نگاری 609درک تاریخ 609بهره گیری از تاریخ 611آینده در آیینه تاریخ 612تاریخ و اقتصاد 613تلاش برای درک تاریخ 613علم سیاست در گستره تاریخ 614بقای ملت، صلاح ملت 615نوگرایی سلطه 615آغاز پیکار 617پویایی و تحرک اجتماعی 618کارگزاران و سیاست جامعه 619سه اصل مهم در تاریخ 620بی نیازی و آزادگی 620طبیعت، انسان، تاریخ 621بازسازی تاریخ 623حرکت و پویایی 625از خود گذشتگی، صلح و آرامش 627مفهوم ارزش‌ها: پرورش و به‌کارگیری استعدادها 628ارباب علوم 629انسان و عظمت ارزش‌های او 629فرازی دیگر از کتاب زرد 630شیوه زندگی 633حقوق جامعه 633اراده شخصی، اراده اجتماعی 634جامعیت و قومیت 635نگاه به افق آینده 636آگاهی جامعه 636نگاه مدرس به واقعه دخانیه 639بازدارندگی تاریخ 640انسان، خلقت، تاریخ 641رسالت و دادگاه تاریخ 642رخداد در گستره تاریخ 642استقلال در تاریخ نگاری 644شعله های ایمان 644یک قرارداد با هزار نام 645بیداری مردم با واقعه دخانیه 651علم تاریخ 652و سرآغازی بر پایان 654ضمایم 655
مخاطب : عام
شناسه : oai:aqlibrary.org/1701245
مکان : مخزن بسته
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/8/28
تاریخ تغییر رکورد : 1399/5/9
ملحقات : ملزومات سيستم: ويندوز 98+ ؛ با پشتيباني متون عربي؛ IE6+شيوه دسترسي: شبکه جهاني وبعنوان از روي صفحه عنوان گرفته شده است داده هاي الکترونيکي800 صفحه، وزیری، مصور، سند.
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.