×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ارائه شاخص كيفي خرابي لرزه ايبراي سازه هاي فلزي
پدیدآورندگان : محمدرضا عدل پرور (پديدآور)
سعيد بزرگمهرنيا (پديدآور)
حميدرضا وثوقي فر (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر : آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي
وضعیت نشر : ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
خلاصه : شرايط طبيعي ايران و نحوه احداثسازه ها در كشور ايجابميكند كه مسئله مقاوم سازي يا به عبارتي بهسازي سازه ها در مقابل آثار زلزله به طور جدي در دستور كار قرارگيرد. در اين مقاله با استفاده از يكمعيارعلمي شاخصي براي دركصحيح رفتار حقيقي سازه هاي فلزي در برابر زلزله ارائه شده است. با مشخصشدن اين شاخصمعيارهاي لازم براي مقاومسازي و بهسازي لرزه اي نيز ترسيم ميشوند. براي محاسيه شاخص خرابي سازه هاي فلزي محققين روابط زيادي را با انجام محاسبات آزمايشگاهي ارائه نمودهاند. از اينرو استفاده از اين روشها در سطح وسيع امكان پذير نبوده و بايد در نحوه تنظيم و محاسبه آنها تغييراتي ايجاد نمود. در روشاصلاح شده ، رابطه پاپادولوسمبناي عمل قرار گرفته است. اين روشبا استفاده از روشهاي حل دقيق و مقايسه اي مورد ارزيابي قرار گرفته و اين روشبا استفاده از ضريبتصحيح ژئوتكنيكلرزه اي اصلاح شده است. از ديدگاه ديگر براي محاسبه معيارهاي اين رابطه از روش تحليل غيرخطي استاتيكي استفاده شده است.تشخيصحد اولين شكستو تخريب كل سازه، بر مبناي تشكيل مفاصل پلاستيكدر ستونها استوار مي باشد. براي اينكه شاخصكيفي خرابي، ساده و در عين حال كاربردي ارائه شود، با انجام تحليلهاي آماري و نظرسنجي، روش كارآمد در قالب روش كيفي براي اولين بار ارائه شده است. استفاده از اين روش بسيار آسان و در عين حال با دقت مناسب ميباشد. با انجام مطالعه عددي بر روي سه مدل مشخص گرديد اختلافروشجديد ارائه شده با روشاصلاح شده پاپادولوسحداكثر تا 9/5% ميباشد. اين امر مؤيد آنست كه روش كيفي ارائه شده، مناسب براي استفاده در سطح وسيع ميباشد
شناسه : oai:civilica.com/Paper-NCCE06-NCCE06_1221.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1390/5/28
تاریخ تغییر رکورد : 1395/6/28
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.